SAGE Premier

SAGE Premier gir tilgang til omlag 820 SAGE-tidsskrift. Dei dekkjer samfunnsvitskap, humaniora, medisin, ingeniørfag og miljø- og biovitenskap og har generelt tilgang frå 1999.

http://online.sagepub.com/

Type avtale: E-tidsskrift

Informasjon om ressursen

Teknisk hjelp: onlinesupport@sagepub.co.uk

Testtilgang: Kontakt konsortieteamet[at]cristin.no

Pris på grunnlag av: Institusjonstype og størrelse

Avtaleperiode: 2016-18

Kan ein gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja, frist 1. juli (oppstart 1. august)

Gir leverandøren avslag i pris ved inngåing midt i ein periode? Ja

Fakturering: Årleg (kalenderår) frå CRIStin

Fjernlån: Ja

Utskrift: Ja

Kan inkluderast i kurskompendium: Ja

Fjerntilgang for biblioteket sine brukarer: Ja

Walk-in-use: Ja

Arkivrettar etter oppseiing: Ja, på titlar i abonnement

Statistikk: Sendast på førespurnad

Utgivar: SAGE Publishing

 

Publisert 11. mars 2011 08:44 - Sist endret 27. feb. 2017 13:28