print logo

PressReader

Denne avtalen mellom CRIStin og PressReader avvikles f.o.m. 1.1.2016

Fra leverandør:

PressReader the world’s largest online newspaper kiosk, where you can browse and read hundreds of full content premium newspapers and magazines from around the globe.

With a subscription to PressReader.com, users gain access to newspapers from home and around the world on the day they are published, often before they hit the news stands.

Type avtale: Elektroniske aviser og magasiner .  

Informasjon om ressursen: http://www.pressreader.com/

Teknisk hjelp: justink (at) pressreader.com

Testtilgang: Kontakt: konsortieteamet[at]cristin.no

Prisen settes på grunnlag av: Institusjonens type/størrelse

Avtaleperiode: 1.1.2015-31.12.2015

Kan man gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Gir leverandøren avslag i pris v. inngåelse midt i en periode? Nei

Fakturering: Årlig (kalenderår) fra CRIStin

DDP: Nei

Fjernlån: Nei

Utskrift: Ja

Kan inkluderes i kurskompendier: Nei

Fjerntilgang for bibliotekets brukere: Nei

Walk-in-use: Ja

Oppsigelse av titler: Ikke aktuelt

Arkivrettigheter etter oppsigelse: Nei

Statistikk:kontakt: konsortieteamet (at) cristin.no

Publisert 26. nov. 2014 13:10 - Sist endret 2. nov. 2015 13:21