Portico

Portico er et digitalt arkiv som tilbyr langtidsløsninger for bevaring av vitenskapelige e-ressurser, herunder e-tidskrifter og e-bøker. Portico samarbeider med både forlag og bibliotek.

www.portico.org/digital-preservation/

Hva er Portico?

Hensikten med opprettelsen av Portico var at bibliotekene skulle kunne sikres tilgang til sine elektroniske ressurser på langtidsbasis. Skulle noe skje med et forlag som medfører at tilgangen til forlagets publiserte innhold sperres, så vil biblioteket likevel ha denne tilgangen direkte via Porticos arkiv. Se forøvrig liste over forlag som er med i Portico.

Konsortieavtalen med Portico

Prisstruktur: Prisen settes på grunnlag av bibliotekets totale materialkostnader (Library Materials Expenditure, LME)

Avtaleperiode: 3-årig fra 01.01.2013 til 31.12.2015. Deretter årlige fornyelser.

Fakturering: Årlig

 

Publisert 18. juli 2013 09:53 - Sist endret 23. okt. 2014 13:40