Emerald

Emerald tilbyr fagfellevurderte elektroniske tidsskrift innan leiing, reknskap, økonomi, marknadsføring, turisme, helse og sosial, utdanning, informasjons- og biblioteksvitskap, logistikk, eiendomsmekling, HR og engineering.

http://www.emeraldinsight.com/

Type avtale: E-tidsskrift

Informasjon om ressursen:

Teknisk hjelp: support@emeraldinsight.com

Prisen setjast på grunnlag av: Institusjonen sin størrelse

Avtaleperiode: 1.1.2016-31.12.2018

Kan ein gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Gir leverandøren avslag i pris ved inngåing midt i ein periode? Ja

Fakturering: Årleg (kalenderår) frå CRIStin

Fjernlån: Ja, kan sendast digitalt for utskrift på mottakarbiblioteket. Den elektroniske kopien skal slettast etter utskrift.

Utskrift: Ja

Kan inkluderast i kurskompendium: Ja

Fjerntilgang for biblioteket sine brukarar: Ja

Walk-in-use: Ja

Oppseiing av titlar: Tillate

Arkivrettar etter oppseiing: Tilgang til materiale publisert i løpet av abonnementsperioden

Statistikk: Kontakt konsortieteamet[at]cristin.no

Utgivar: Emerald

 

Publisert 11. mars 2011 08:51 - Sist endret 14. juli 2016 11:13