Economist Intelligence Unit (EIU)

Gir oversikt over aktuelle økonomiske og politiske forhold og markedstilstand i alle verdensdeler, med landsspesifikke analyser som blant annet inneholder oppsummeringer av de seneste forretningsaffærene samt aktuelle og historiske data angående handel og økonomi.

http://www.eiu.com/

Type avtale: Fulltekstdatabase

Informasjon om ressursen:

Teknisk hjelp: emea[at]eiu.com

Testtilgang: kontakt konsortieteamet[at]cristin.no

 

Prisen settes på grunnlag av: Institusjonstype og størrelse

Avtaleperiode: Løpende, fornyes årlig

Kan man gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Gir leverandøren avslag i pris v. inngåels midt i en periode? Ja

Fakturering: Årlig (kalenderår) fra CRIStin

Fjernlån: Ja

Utskrift: Ja

Kan inkluderes i kurskompendier: Nei

Walk-in-use: Ja

Oppsigelser av titler: Ikke aktuelt

Arkivrettigheter etter oppsigelse: Nei, men man kan skrive ut hele basen dersom man ønsker det

Statistikk: Sendes på forespørsel

Utgiver: The Economist Intelligence Unit Ltd.

 

Publisert 11. mars 2011 08:49 - Sist endret 2. mars 2014 23:00