DeGruyter

DeGruyter utgir 750 titler for de fleste fagområder. Det er mulig å bestille pakker med priser tilpasset CRIStins tierstruktur.

Avtalen gjelder følgende pakker med elektroniske tidsskrifter:

Pick & Choose packages (15+, 30+, 60+ titles) med rabatter mellom 10% til 40%, avhengig av størelsen på institusjonen.

9 emnepakker med mellom 35% og 60% rabatt

De Gruyter COMPLETE eJournal Package med rabatt fra 40% til 70% avhengig på størrelsen på institusjonen

http://www.degruyter.com/

Type avtale: E-tidsskrifter

Tittelister: 2016

Informasjon om ressursen: DeGruyter eJournals: http://www.degruyter.com/dg/page/843

Teknisk hjelp: service[a]degruyter.com

Testtilgang: Kontakt konsortieteamet[at]cristin.no

 

Prisen settes på grunnlag av: Institusjonens type/størrelse

Avtaleperiode: 1.1.2015-31.12.2017

Kan man gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Gir leverandøren avslag i pris ved inngåelse midt i en periode? Nei

Fakturering: Årlig (kalenderår) fra CRIStin

DDP: Ja. Ta kontakt med utgiver for bestilling av trykt versjon.

TDM (Text & Data Mining): Tillatt (med begrensninger). Ta kontakt med konsortieteamet for mer informasjon.

Fjernlån: Ja (kun innen Norge)

Utskrift: Ja

Kan inkluderes i kurskompendier: Ja

Fjerntilgang for bibliotekets brukere: Ja

Walk-in-use: Ja

Oppsigelse av titler: Ja

Arkivrettigheter etter oppsigelse: Ja.

Statistikk: Via pålogging

Utgiver: DeGruyter

 

Publisert 15. jan. 2015 09:56 - Sist endret 31. mars 2016 13:22