Cambridge University Press

Avtalen gir tilgang til over 300 tidsskrift innan forskjellige fagområde frå Cambridge University Press.

http://journals.cambridge.org

Type avtale: E-tidsskrift

Tittelliste 2016

Informasjon om ressursen:

Pris på grunnlag av: Eksisterande abonnement hos utgivar

Avtalen går ut: 31.12.2016

Kan ein gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Gir leverandøren avslag i pris når ein går inn midt i ein periode? Nei

Fakturering: Årleg (kalenderår) frå CRIStin

Fjernlån: Ja (kun innan Noreg), kan òg sendast elektronisk pr. e-post. Fila må slettast etter sending og brukaren må motta papirkopi.

Text & Data Mining: Ta kontakt med utgivar

Utskrift: Ja

Kan inkluderast i kurskompendium: Ja. Også elektroniske kompendium.

Fjerntilgang for biblioteket sine brukarar: Ja

Walk-in-use: Ja

Oppseiing av titlar: Ja

Arkivrettar etter oppseiing: Til pakkeinnhald utgitt berre i abonnementsperioden

Statistikk: http://journals.cambridge.org/cjoreports/

Teknisk hjelp: journals@cambridge.org

Testtilgang: konsortieteamet [at] cristin.no

Utgiver: Cambridge University Press

 

Publisert 11. mars 2011 08:49 - Sist endret 21. juli 2016 13:50