Cambridge Scientific Abstracts (CSA)

Avtalen gir tilgang til bibliografiske og fulltekst databasar frå CSA og ProQuest. CSA kan tilby databasar frå dei fleste fagområde.

Type avtale: Referansedatabase med noko fulltekst

Teknisk hjelp: Email.TechnicalSupport@proquest.com

Testtilgang: Kontakt konsortieteamet[at]cristin.no

Emnepakker, der ein kan velge heile pakker eller mindre samlingar innan emneområda teknologi, samfunnsvitskap, naturvitskap, kunst og humaniora. Sjå oversyn her eller i høgre kolonne.

Pris på grunnlag av: Institusjonens størrelse

Avtaleperiode: 01.01.2017-31.12.2019

Kan ein gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Gir leverandøren avslag i pris når ein går inn midt i ein periode? Ja

Fakturering: Årleg (kalenderår) frå CRIStin

Fjernlån: Ja, kan sendast digitalt for utskrift på mottakarbiblioteket. Den elektroniske kopien skal slettast etter utskrift.

Utskrift: Ja

Kan inkluderast i kurskompendier: Ja

Fjerntilgang for biblioteket sine brukarar: Ja

Walk-in-users: Ja

Oppseiing av titler: Ikkje aktuelt

Arkivrettar etter oppseiing: Ikkje aktuelt

Statistikk: via pålogging www.proquest.com -  Administrative tools

Utgivar: ProQuest CSA

 

Publisert 11. mars 2011 08:49 - Sist endret 24. mars 2017 12:30