Encyclopædia Britannica - folkebibliotekutgaven

Denne avtalen med Encyclopædia Britannica gir tilgang til den elektroniske versjonen av det verdenskjente oppslagsverket, folkebibliotekutgaven.

For fag- og forskningsbibliotek tilbys den akademiske utgaven.

Type avtale: Fulltekstdatabase

Informasjon om ressursen:

Folkebibliotekutgaven - brosjyre

 

Teknisk hjelp: Edsupport@eb.com

Testtilgang: kontakt konsortieteamet[at]cristin.no

Prisen settes på grunnlag av: Innbyggertall i kommunen

Avtaleperiode: Løpende, fornyes årlig

Kan man gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Gir leverandøren avslag i pris v. inngåelse midt i en periode? Ja

Fakturering: Årlig (kalenderår) fra CRIStin

Fjernlån: Nei

Utskrift: Ja

Walk-in-use: Ja

Oppsigelser av titler: Ikke aktuelt

Arkivrettigheter etter oppsigelse: Ikke aktuelt

Statistikk: via internett / http://statistics.eb.com/

Utgiver: Encyclopedia Britannica, Inc

 

Publisert 11. nov. 2013 14:33 - Sist endret 11. feb. 2014 13:01