American Society for Microbiology

Avtalen gir tilgang til tidsskrifter utgitt av American Society for Microbiology.

Type avtale: E-tidsskrifter

Testtilgang: rpeckover@pcgplus.com

Teknisk hjelp: rpeckover@pcgplus.com

Prisen settes på grunnlag av: Antall ansatte innenfor livsvitenskapene

Avtaleperiode: 1.1.2015-31.12.2017

Kan man gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Gir leverandøren avslag i pris v. inngåelse midt i en periode? Ja

Walk-in-use: Ja

Fjerntilgang for bibliotekets brukere: Ja

Fjernlån: Elektronisk fjernlån tillatt

Utskrift: Ja

Kan inkluderes i kurskompendier: Ja

Arkivrettigheter etter oppsigelse: Ja

Utgiver: http://www.asm.org/

 

 

Publisert 10. des. 2014 13:33 - Sist endret 10. feb. 2015 16:13