ACM Digital Library

ACM Digital Library er ei omfattande fulltekstsamling av artiklar og konferanse-papers frå The Association for Computing Machinery. ACMs Digital Library er verdas største samling av informasjon innan informatikk, IT og telekommunikasjon

Type avtale: Fulltekstdatabase

Lenke for meir informasjon: http://dl.acm.org/

Teknisk hjelp: DL-Info[at]acm.org

For testtilgang, kontakt: konsortieteamet[at]cristin.no

Informasjon om ressursen:

Gjennom CRIStin er det òg mogleg å abonnere på ACM Computing Reviews i tillegg til ACM Digital Library.

Prisen setjast på grunnlag av: Samla tal på deltakarar i avtalen

Avtaleperiode: 1.1.2016-31.12.2018

Fakturering: Årleg (kalenderår) frå CRIStin

Kan ein gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja, prisen blir justert i høve til startdato

Tillate med fjernlån til andre bibliotek: Ja

Utskrift: Ja

Kan inkluderast i kurskompendium: Ja

Fjerntilgang for biblioteket sine brukarar: Ja

Walk-in-use: Ja

Oppseiing av titlar: Ikkje mogleg å seie opp enkelttitlar

Arkivrettar etter oppseiing: Berre arkivrettar på materiale som er publisert i avtaleperioden

Statistikk: ACM skal levere statistikk etter Counter-standarden Påloggingsinformasjon frå konsortieteamet[at]cristin.no.

Utgivar: Association for Computing Machinery

 

Publisert 30. jan. 2014 21:16 - Sist endret 9. mai 2017 08:45