Vi er CERES lisensavtaler og åpen tilgang

Cristin fusjonerte med FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter) 1. januar 2017 og den nye organisasjonen har fått navnet CERES.

CERES skal levere og utvikle nye tjenester for hele universitets- og høyskolesektoren i Norge.


«Gamle» Cristin heter nå CERES Seksjon for forskningstjenester.


Cristin var delt i tre team:
1. Cristin-sekretariatet, som administrerer forskningssystemet Cristin. Sekretariatet og systemet heter fortsatt Cristin.
2. Open Access-teamet og
3. Konsortieteamet


Open Access-teamet og konsortieteamet ble slått sammen i 2016, med begrunnelsen at det blir stadig mer aktuelt å forhandle OA-elementer inn i lisensavtalene. Samlet heter vi CERES lisensavtaler og åpen tilgang, som altså er en del av CERES Seksjon for forskningstjenester.


Fusjonen og navnebyttet har ingen konsekvenser for hvordan dere kontakter oss eller for hvilke tjenester vi yter. Har dere spørsmål om konsortieavtaler, er fortsatt adressen konsortieteamet[at]cristin.no.
Spørsmål om åpen tilgang (open access) kan dere rette til openaccess[at]cristin.no


CERES arbeider med nye nettsider for den fusjonerte institusjonen. Nye epostadresser vil også komme på plass, men det gamle domenet cristin.no vil fortsatt fungere etter omleggingen.


Les mer:
http://www.cristin.no/aktuelt/aktuelle-saker/2017/ceres.html
https://www.fsat.no/

Publisert 27. jan. 2017 10:59 - Sist endret 19. okt. 2017 13:55