Bibliotekkonsortienes vår/sommermøte er en del av BIBSYS-konferansen i 2018

I januar 2018 blir CERES slått sammen med BIBSYS og deler av Uninett. Det vil derfor bli møte for konsortiedeltagere som en del av BIBSYS-konferansen 20. og 21. mars 2018.

CERES har fått 4x45 minutter under parallellsesjonene på BIBSYS-konferansen.

Halvparten vil være i form av internt konsortiemøte for deltakerinstitusjoner:

  • Hva er bibliotekkonsortier, og når er deltagelse i bibliotekkonsortier fordelaktig for din institusjon?
  • Hvilke avtaler har bibliotekkonsortier, og hva er status for disse avtalene?
  • Hvordan forhandler konsortieadministrasjonen med utgiverne?
  • Hvordan virker det nye administrasjonssystemet Edvarda, og hva skjer med videreutvikling?

Øvrige emner i regi av CERES på konferansen vil være avtaletyper med elementer av åpen tilgang. Disse avtalene krever en annen arbeidsflyt enn rene lisensavtaler. Hva er de viktigste endringene, og hvordan må biblioteket ruste seg for å administrere disse avtalene?

Etter konferansen vil denne måten å arrangere konsortiemøte på evalueres, slik at vi kan avgjøre om det er fornuftig å fortsette som en del av fremtidige BIBSYS-konferanser, eller om vi skal avholde et separat møte som tidligere.

Vi sees i Trondheim 20. og 21. mars!

Publisert 16. nov. 2017 15:23 - Sist endret 16. nov. 2017 15:23