Forhandlingene for 2017 er i gang

CERES har formidlet krav for avtalevilkår i innledende møter med utgiverne.

Fra avtaleåret 2018 skal avtalene med Taylor & Francis, Wiley, Royal Society of Chemistry, De Gruyter og Elseviers Freedom Collection reforhandles.

Innledningen til forhandlingene pleier å være UKSG-konferansen, som i år var fra 10. til 12 april i Harrogate i England. CERES gruppe for lisensavtaler og åpen tilgang (LÅT) hadde møte med alle disse utgiverne på konferansen.

Vi samarbeider med CERES forhandlingsråd og BOTT forhandlingsutvalg om hva vi skal legge vekt på i reforhandlingen av avtalene, og prioriterer å bruke tid på å forhandle inn flere elementer knyttet til åpen tilgang (open access) i de nye avtalevilkårene.

Detaljer for framdrift for den enkelte avtalen blir lagt ut på de interne deltakersidene, og vi sender varsel på e-post når det er oppdateringer der.

 

Publisert 26. apr. 2017 14:25 - Sist endret 22. mai 2017 11:06