Sommarmøte for konsortiedeltakarar for 2017

CRIStin har beslutta å ikkje halde sommarmøte i 2017.

Både institusjonar og utstillarar har vore i kontakt med oss for informasjon om Sommarmøtet for bibliotekkonsortia i 2017. Vi i CRIStin har beslutta å ikkje halde sommarmøte i 2017, men vil jobbe for å tilby eit eller fleire arbeidsseminar med relevant innhald for deltakarane våre. Det kjem meir informasjon om dette etter kvart.

Vi ser elles at konferansen VIRAK, konferansen for universitets- og høgskolebibliotek, blir halden i juni 2017 med temaet Tilgang og tilgjengelighet, som burde vere relevant for mange konsortiedeltakarar.

Publisert 5. okt. 2016 14:58 - Sist endret 26. jan. 2017 12:45