Oppdatering av nettsider og brukarstatistikk

For vinteren og våren 2015 prioriterer vi å oppdatere dei eksterne og interne nettsidene og leggje ut brukarstatistikk

For tida planleggjer vi oppdatering av dei eksterne og interne nettsidene. Vi er òg i gang med å kontakte alle leverandørane for brukarstatistikk for kvar enkelt deltakar frå dei fire siste åra. Denne statistikken har vi planlagt å leggje ut på dei interne sidene.
Her vil det òg m.a. kome deltakaroversikt for kvar enkelt avtale, og lisens. Og på dei eksterne sidene prioriterer vi sjølvsagt oppdaterte tittellister!

Publisert 30. jan. 2015 08:41