Prosessen med årets fornyelser er i gang

Vi er godt i gang med å hente inn priser og forhandle avtaler for 2016.

Nedenfor finner du informasjon om rutiner og frister.

Årets fornyelser

16. september starter vi fornyelsesprosessen for de første avtalene. Du kan følge med på fremdriften i fornyelsesoversikten.

For mer informasjon om hvordan konsortiene fungerer og rutinene våre har kan dere se på Konsortieskolen og rutinebeskrivelsene.

Deltageropplysninger

Kontroller opplysningene om din institusjon på deres interne konsortieside, for eksempel at oppgitte kontaktpersoner og budsjettansvarlige er korrekte. Hvis dette må endres ber vi om at dere melder fra til oss snarest.

Priser

Prisene blir lagt ut på de lukkede konsortiesidene så snart de er mottatt fra leverandør. Dersom prisene ennå ikke foreligger kan vi dessverre ikke gi noe prisestimat for neste år ennå.

Prisforespørsler

VIKTIG!

Fristen for å komme med prisforespørsler for deltagelse i 2016 er 15. oktober 2015.

Alle priser som vi mottar blir lagt ut på den enkeltes institusjons konsortieside. Hvis dere ønsker å delta i ny avtale sender dere en e-post til konsortieteamet@cristin.no og forteller hvilken avtale som dere ønsker pris på.

I år har vi satt en tidsfrist for å sende inn prisforespørsler til 15. oktober 2015. Dette er avgjørende for at vi skal kunne komme i havn med alle fornyelser og innmeldinger i tide overfor leverandørene.

Se forøvrig egen veiledning og rutinebeskrivelse for prisforespørsler.

Oppsigelser og utmeldinger for flerårige avtaler

For de avtalene som er flerårige gjelder egne regler for oppsigelse i avtaleperioden. Leverandør (og CRIStin) skal ha mottatt melding om oppsigelser innen 1. oktober, med mindre det klart fremgår en annen frist i avtaleteksten. Den enkelte institusjon er selv ansvarlig for å sjekke at de er innenfor frister og regler for drop-out.

Se gjerne vår rutinebeskrivelse for kansellering av avtaler

Informasjon om hvilke avtaler som er flerårige og hvilken periode de gjelder for finner du på fornyelsesoversikten (lukket side). I tillegg har vi laget en drop-out oversikt (lukket side) for utvalgte avtaler.

Avtaler som utløper i år eller som fornyes årlig kan sies opp i den ordinære fornyelsesperioden.

Frister, påminnelser og purringer

Fristen for fornyelse er tre uker etter at vi har informert om fornyelsen pr epost, med mindre det settes en annen konkret frist av spesielle grunner.

Når det er rundt en uke til fornyelsesfristen utløper vil de som ikke har svart få en påminnelse.

Manglende svar på fornyelsene er arbeidskrevende og går utover fornyelsene for hele konsortiet. Derfor ber vi om forståelse for at vi må være strenge med fristene.

Publisert 16. sep. 2015 12:33 - Sist endret 18. sep. 2015 10:20