De aktuelle fusjonene blant konsortiedeltagerne

Her kommer litt mer oppdatert informasjon om håndteringen av de kommende fusjonene.

Fusjoner som berører konsortiedeltagere meldes til konsortieteamet@cristin.no så tidlig som mulig i prosessen, slik at vi kan foreta en samlet henvendelse til hver enkelt leverandør.

De aktuelle fusjonene vi har registrert hittil er:

  • NTNU, HiAls, HiG, HiST: bekreftet og planlagt 1.1.2016
  • UiT, HiH, HiN: bekreftet
  • UiN, HiNe, HiNT: UiN og HiNe er bekreftet, mens HiNT er foreløpig ikke med
  • HBV, HiT: skal beholde separate konsortieavtaler i 2016
  • HiOA, SIFO, NIBR:ubekreftet
  • AHO, KHIO, NMH, Filmskolen: ubekreftet
  • DHS, Haraldsplass høgskole, Betanien høgskole, Misjonshøgskolen: ubekreftet
  • BIOFORSK, NILF, SOL: bekreftet
  • FHI, SIRUS, NKH: bekreftet fra 1.1.2016

Det er opprettet egne innloggede nettsider hvor det vises en samlet oversikt for fusjonene. Se etter Δ-symbolet i venstremenyen. Vi har valgt et "tilfeldig" akronym og lagt på deltasymbolet og skapt et "fusjonym", slik at vi har et arbeids-akronym å forholde oss til.

I utgangspunktet forholder vi oss kun til fusjonen som om den skjer 1.1. Skjer den tidligere på året vil vi uansett forholde oss til at den skjer 1.1.2016.

Arbeidsplan

Vi vil i samarbeid med NTNU utarbeide retningslinjer for hvordan vi skal håndtere sammenslåingen opp mot hver enkelt leverandør, slik at vi får minst mulig støy, arbeid og riktig prising for den sammenslåtte institusjonen.

Vi legger ut all informasjon om priser på de innloggede nettsidene så raskt som vi mottar dem. Informasjon om status for håndtering av den enkelte leverandør legges også ut på de lukkede nettsidene.

 

Publisert 14. juli 2015 14:10 - Sist endret 20. aug. 2015 09:42