Bestillingar til leverandørane for 2015

Vi er i gang med bestillingar til leverandørane for 2015, og det skal vere tilgang til ressursane.

Vi er no i hamn med dei aller fleste avtalane, og gjer bestillingar til leverandørane.
Fullmaktsavtalane vi måtte ha mottatt før vi kunne opne for fornyingar, gjorde at vi vart forseinka. Dette skal likevel ikkje ha konsekvensar for tilgangen til dei forskjellige ressursane.

Publisert 9. jan. 2015 09:05 - Sist endret 9. jan. 2015 10:05