print logo

Aktuelle saker

Publisert 16. mai 2017 15:17

LÅT har anskaffet et nytt system for administrasjon av bibliotekkonsortiene.

Publisert 16. mai 2017 14:12

Fra 2017 kan et utvalg sentrale norskspråklige tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap leses gratis av alle som ønsker det. En ordning for tidsskrift som dekker disse fagområdene skal etableres for en periode på tre år fra 2018, og utvelgelse av tidsskrift for denne perioden starter før sommeren.

En faglig publiseringskomité er etablert, og vil være sentral i arbeidet med å velge ut de tidsskriftene som skal inngå i ordningen fra 2018. Utvelgelsen vil bli foretatt på grunnlag av innsendte søknader fra utgivere/tidsskrifteiere. 

Ordningen vil forhandles og administreres av CERES i samarbeid med Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet.

Publisert 26. apr. 2017 14:25

CERES har formidlet krav for avtalevilkår i innledende møter med utgiverne.

Publisert 27. jan. 2017 10:59

Cristin fusjonerte med FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter) 1. januar 2017 og den nye organisasjonen har fått navnet CERES.

Publisert 5. okt. 2016 14:58

CRIStin har beslutta å ikkje halde sommarmøte i 2017.

Publisert 5. sep. 2016 14:39

– og det betyr mellom anna informasjon om prisar for neste år, reforhandling av somme avtalar og eit par viktige fristar.

Publisert 13. juni 2016 13:23

Det var fint å sjå mange av dykk på sommarmøtet 7. og 8. juni!

Vi legg ut presentasjonane som vart halde fortløpande.

Publisert 2. juni 2016 08:44

Det er rundt 150 personar som kjem til årets sommarmøte 7. og 8. juni -- nærare 90 deltakarar i tillegg til utstillarar, kurs- og foredragshaldarar og arrangør.

Publisert 17. feb. 2016 13:36

CRIStins konsortieteam deltar på UKSG i Bournemouth frå 11. til 13. april 2016. Meld frå viss de har innspel til saker de ønskjer at vi skal ta opp med leverandørar.

Publisert 2. feb. 2016 14:13

Vi har ikke mottatt alle fakturaer fra leverandørene ennå, men vi tar sikte på å starte fakturering av deltagerne i mars.

Publisert 8. jan. 2016 10:37

Datoane for neste års vårmøte er klare! Hald av tysdag 7. og onsdag 8 juni.

Publisert 8. jan. 2016 10:36

Mange deltagere opplever problemer med å logge inn, da det har vært feil i UiOs webid-system. Her kommer et løsningsforslag.

Publisert 8. jan. 2016 10:32

Redusert kapasitet i konsortieteamet grunna flytting.

Publisert 9. okt. 2015 12:08

Denne påminnelsen for å informere om siste frist for å sende oss prisforespørsler på avtaler.

Publisert 16. sep. 2015 12:33

Vi er godt i gang med å hente inn priser og forhandle avtaler for 2016.

Nedenfor finner du informasjon om rutiner og frister.

Publisert 14. juli 2015 14:10

Her kommer litt mer oppdatert informasjon om håndteringen av de kommende fusjonene.

Publisert 11. mai 2015 11:19

Fusjonen mellom Springer og Macmillan Science and Education er nå bekreftet å være ferdigstilt. CRIStins forhold til de to forlagene vil forbli uforandret, med de samme kontaktene og de samme produktene.

Publisert 29. apr. 2015 10:39

Power Point- og PDF-presentasjoner fra vårmøtet blir lagt ut her og på konferansesiden fortløpende

Publisert 28. apr. 2015 13:40

Max Planck Digital Library har i dag publisert en spennende rapport om hvordan abonnementsbaserte tidsskrifter kan konverteres til Open Access uten ekstra kostnader.

Pressemeldingen med lenke til selve dokumentet og tillegget med beregningsgrunnlaget kan leses her: http://www.mpg.de/9202262/area-wide-transition-open-access

 

Publisert 27. mars 2015 13:26

Møte på UKSG med leverandørane for avtaler som skal reforhandlast

Publisert 13. feb. 2015 13:06

Sju nye avtaler via CRIStin med frist 1. april

Publisert 30. jan. 2015 08:41

For vinteren og våren 2015 prioriterer vi å oppdatere dei eksterne og interne nettsidene og leggje ut brukarstatistikk

Publisert 9. jan. 2015 09:05

Vi er i gang med bestillingar til leverandørane for 2015, og det skal vere tilgang til ressursane.

Publisert 30. okt. 2014 11:13

Nettskjema for fornyelse vil bli tilgjengeliggjort på de lukkede nettsidene.

Publisert 24. sep. 2014 15:11

I går fikk vi melding om at Swets har fått konkursbeskyttelse.