print logo
English version of this page

Konsortieavtaler på e-ressurser

CERES lisensavtaler og åpen tilgang (hvor konsortieteamet inngår)administrerer konsortier med en rekke ulike leverandører av elektroniske ressurser til fag- og forskningsbibliotek i Norge. På enkelte avtaler deltar også folke- og fylkesbibliotek. I dag er det rundt 175 deltagere til sammen i konsortiene.

For konsortiedeltagere

CERES har egne interne sider for konsortiedeltagere.

Logg inn

Meldinger fra konsortieteamet

  • CERES LÅT får nytt administrasjonssystem 16. mai 2017 15:17

    LÅT har anskaffet et nytt system for administrasjon av bibliotekkonsortiene.

  • Norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap 16. mai 2017 14:12

    Fra 2017 kan et utvalg sentrale norskspråklige tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap leses gratis av alle som ønsker det. En ordning for tidsskrift som dekker disse fagområdene skal etableres for en periode på tre år fra 2018, og utvelgelse av tidsskrift for denne perioden starter før sommeren.

    En faglig publiseringskomité er etablert, og vil være sentral i arbeidet med å velge ut de tidsskriftene som skal inngå i ordningen fra 2018. Utvelgelsen vil bli foretatt på grunnlag av innsendte søknader fra utgivere/tidsskrifteiere.

    Ordningen vil forhandles og administreres av CERES i samarbeid med Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet.

 

Nyheter fra våre leverandører