Forskersider

 Meld inn nye publiseringskanaler til vurdering hos NSD innen 30. november

Last opp fulltekst når du registrerer en artikkel

Spørsmål og svar

Sjekk her før du kontakter superbruker

Endring av informasjon

I Cristins autoritetsregistre og innrapporterte NVI-publikasjoner

Hjelp

Kontaktinformasjon til Cristin-superbruker på din institusjon

Registrere publikasjoner for NVI-rapportering

Slik at din institusjon får uttelling for din publikasjon

Rapporteringsinstruksen

Åpen tilgang til forskning - arkivere artikkel via Cristin

Slik blir fulltekst av artikkelen din overført til institusjonsarkivet

Prosjektrapportering til Forskningsrådet

Slik blir det lettere å rapportere til Forskningsrådet

Registrere Cristin person-ID i REK

Slik blir dine godkjente helseprosjekter koblet til din profil i Cristin

Redigere helseprosjekter fra REK

Slik legger du til HRCS-koder, emneord og beskrivelser på helseprosjektene

Registrere eller endre annet i Cristin

På din personprofil, resultater og forskergrupper


Test nye Cristin

Meld deg til vår testgruppe for å være med å teste nye versjoner av systemet

Hvorfor bruke Cristin?

Cristin gjør forskning synlig og effektiviserer administrative oppgaver