NRCIs globale risikodatabase – Web-basert internasjonalt risikoanalyseverktøy

NRCI har utviklet en global risikodatabase som nå dekker 80 land i NRCIs geografiske fokusområder Afrika, Asia, Midtøsten og Latin-Amerika.

NRCI er et geopolitisk risikoanalyseselskap med kontor i Oslo. NRCI bidrar med standardiserte- og skreddersydde risikoanalyser, konsulenttjenester og arrangerer en årlig internasjonal konferanse i Oslo – Norwegian Risk Forum. De siste tre årene har NRCI utviklet en global risikodatabase som nå dekker 80 land i NRCIs geografiske fokusområder Afrika, Asia, Midtøsten og Latin-Amerika.

NRCIs globale risikodatabase er et web-basert og brukervennlig risikoanalyseverktøy som er tilgjengelig på alle desktop- og mobile plattformer (Android og IPhone). Alle risikoanalyser i databasen er på engelsk og er skrevet av NRCIs analytikere på kontoret i Oslo. Det er integrert Pdf-knapp ved hver analyse som man enkelt kan klikke på og printe ut alle analyser som kan deles med kollegaer eller tas med på reiser osv.  Den globale risikodatabasen er anvendelig på flatskjermer, via prosjektor på lerret ifb ledelsessamlinger, styremøter, treningssesjoner osv. I tillegg er det nyttig og praktisk ifb internasjonale reiser der man har kontinuerlig tilgang på et bredt spekter av risikoanalyser på mobiltelefon, Ipad eller labtop. Tilgang til databasen krever internettilgang, men ved å lagre pdf-utgaver av analysene kan man enkelt lese gjennom analysene uten internettilgang.  

Følgende innhold er inkludert i den globale risikodatabasen for hvert land:

Political risk analysis: Analyserer den politiske situasjonen og inkluderer executive summary, viktigste hendelser den siste måneden, implkasjoner av disse hendelsene og en ensides politisk risikoanalyse. Denne analysen oppdateres månedlig. 

Security risk analysis: Analyserer den sikkehetsmessige situasjonen og inkluderer executive summary, viktigste hendelser den siste måneden, implikasjoner av disse hendelsene og risikomitigerings-tiltak man kan ta for å unngå å la hendelsene påvirke ens operasjoner på bakken. I tillegg er det en ensides sikkerhets risikoanalyse. Denne analysen oppdateres månedlig.

Scenario risk analysis: Analyserer forventet utvikling fremover (forecast) på kort (1-3 måneder), mellom-lang (4-12 måneder) og lang sikt (1-5 år). Hver scenarioperiode inkluderer et most likely scenario og et worst case scenario. Hvert scenario er en punktvis analyse som fokuserer på den politiske- og sikkerhetsrelaterte utviklingen fremover. Denne analysen oppdateres fortløpende.

Travel risk advice: Praktiske, anvendelig og relevante reiseråd som inkluderer sykehus i ulike byer, helseråd, relevante vaksiner, visum, transport og logistikk, spesielle tradisjoner, utsatte risikoområder og spesielle trusler, miljø- og klimatisk risiko, praktiske råd og oversikt over ulike byer. Travel risk advice oppdateres fortløpende.

Medical Emergency Card: Praktisk medisinkort for nødhjelpssituasjoner hvis man er utsatt for ulykke, terrorangrep eller akutt sykdom som krever medisinske inngrep og traumebehandling. Man inkluderer blodtype og allergier man har som muliggjør blodtilførsel og anestesi under livreddende kirurgiske inngrep. Kan så printes ut og legges i lommebok evt dokumentholder for pass osv som man har på seg under internasjonale reiser.

Regional threats analysis: Kortfattet analyseoversikt over de sentrale områdene / landene med vesentlige sikkerhetsutfordringer i regionen til landet man ser på, for eks: øst-Afrika, vest-Afrika, Midtøsten osv. Denne analysen oppdateres fortløpende.  

Urgent news oppdateringer: Når terrorangrep eller andre sikkerhetsrelaterte hendelser inntreffer publiseres urgent news oppdateringer. Disse blir synlige med gul farge øverst i databasen på dataskjermer, Ipader og mobiltelefoner.

Risikokart: Inkluderer et nasjonalt risikokart med inndeling av relevante og spesifikke risikosoner. NRCI har utviklet et eget kartverktøy som muliggjør inndeling av risikosoner. Disse sonene inkluderer tekstbokser der risikosituasjonen i området beskrives. Det er også ulike markører på det nasjonale risikokartet for ulike sikkerhetsrelaterte hendelser. Risikosoner og markører oppdateres fortløpende ved nye hendelser og endringer i risikobildet. Regionalt risikokart viser risikonivået på landene i regionen. Risikonivåene for hvert land er vurdert ut fra et gjennomsnittlig risikonivå på politisk- og sikkerhetsrelatert risiko. Nivåene inkluderer low, medium, high, very high og extreme risk. Det finnes også en egen risk rating guide som beskriver hvilke variabler og forhold som må være gjeldende for at et risikonivå velges. Globalt risikokart inkluderer risikorangering over alle land i verden.

Content guide: Beskriver kortfattet innholdet i hver analyse.

Newsfeed: Utvalgte Twitter kontor som følger nyhetsbildet i landet på engelsk. Tweets oppdateres hvert femte minutt 24-timer i døgnet.

Kundeservice og teknisk support: Det er mulig å sende inn melding til en analytiker i NRCI ved konkrete spørsmål og om man opplever tekniske utfordringer kan man sende melding til teknisk support. Dette kan gjøres direkte inne fra den globale risikodatabasen.

 

 

Published Dec. 13, 2016 12:24 PM