print logo

Styringsgruppen for CRIStin 2-utviklingen

Styringsgruppens oppgave er å styre CRIStin 2.0-utviklingen i riktig retning. Den skal sørge for gode rammebetingelser, sikre at de riktige valgene tas, og påse at den nye systemet oppfyller brukernes behov.

Styringsgruppen ble utvidet i 2016 for å sikre bedre kontakt med brukermiljøene.

Styringsgruppen består av tre representanter fra UH-sektoren, to fra helsesektoren, en fra instituttsektoren, en fra Forskningsrådet, direktør ved FSAT og daglig leder i CRIStin.

Medlemmer

  • Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen)
  • Grete Christina Lingjærde (Direktør i FSAT)
  • Ernst Kristiansen (SINTEF)
  • Kari-Anne Kristensen (Forskningsrådet)
  • Johannes Falk Paulsen (Universitetet i Oslo)
  • Trine B. Haugen (Prodekan for FoU, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus)
  • Sigbjørn Hernes (Hovedbibliotekar, Høgskolen i Lillehammer)
  • Bernt Olav Økland (Rådgiver, Helse Bergen)
  • Fredrik A. Dahl (Seniorforsker, Akershus Universitetssykehus)

Sekretær: Ole Martin Nodenes (Prosjektleder)

 

Publisert 10. feb. 2016 13:38 - Sist endret 17. aug. 2017 12:59