print logo

Brukermedvirkning

Ett av CRIStins hovedmål er å utvikle tjenester som gjør arbeidsdagen for forskere og forskningsadministratorer enklere. For å få til dette trenger vi tilbakemelding fra dere som bruker systemet i deres daglige arbeid.

Vi trenger ditt bidrag for å sikre at vi utvikler et system du har nytte av. Du kan hjelpe oss med å gjøre de riktige prioriteringene og veivalgene, samt å bistå i kvalitetssikringen av det som utvikles.

Brukerpool

Om du ønsker å bidra med erfaringer, råd og innspill underveis i utviklingen, kan du melde deg til vår brukerpool. Når vi har behov for tilbakemeldinger fra brukere, vil vi invitere aktuelle personer fra denne listen til å delta i fokusgrupper.

Vi trenger personer fra ulike fagbakgrunner og med ulik erfaring med CRIStin-systemet - også du som ikke bruker systemet så mye.

Jeg ønsker å delta i brukerpoolen

Kvalitetssikring

IT-systemer går gjennom en rekke tester for å sikre at det som leveres til brukerne er av god kvalitet. Dette gjelder ikke bare tekniske feil, som at ting ikke lagres eller at systemet ikke søker opp korrekt informasjon. Det er like viktig å sikre at systemene er forståelig for brukerne og legger godt til rette for at de får gjort det de skal. For å sikre dette, ønsker vi å involvere deg som bruker systemet i testingen av nye versjoner. Dette gjennomføres på to ulike måter:

Brukertesting

En brukertest innebærer normalt at en testadministrator sitter sammen med deg på ditt kontor og gir ulike oppgaver som du skal løse i systemet. Dette kan være å registrere et prosjekt, søke opp en person eller redigere en publikasjon. Administrator noterer så hvilke oppgaver du synes er utfordrende og eventuelle forslag til forbedringer.

"Ekstern brukertesting"

CRIStins medlemsinstitusjoner er spredt over hele landet og det er vanskelig å kunne arrangere brukertester ansikt til ansikt med brukere som befinner seg langt unna. Med denne metoden kan vi få tilbakemeldinger fra institusjoner som kan ha andre utfordringer enn institusjonene som er nærme nok til at vi kan ha direkte kontakt med dem. Innsikten dette gir gjør oss bedre i stand til å utvikle et system som favner alle tre sektorer, alle landsdeler og alle fagretninger.

Som "ekstern tester" kan du logge deg på testsystemet fra ditt eget kontor, når et ny versjon er klar til test. Du kan teste når det passer deg best i løpet av testperioden. Du får tilsendt en liste med oppgaver du skal gjennomføre og resultatene fra testen melder du inn via et nettskjema.

Alle innspill inngår i en helhetlig analyse som legger grunnlaget for videre utvikling av systemet.

Jeg ønsker å delta i brukertesting