print logo

Prosjektkatalogen

Synliggjøre offentlig finansiert norsk forskning, nasjonalt og internasjonalt

CRIStin-systemet oppnår dette ved å tilby alle forskere ved våre medlemsinstitusjoner en egen profilside, der de kan presentere seg selv og sitt arbeid. Informasjonen som registreres skal kunne gjenbrukes i andre systemer. Vi tilbyr tjenester for å hente informasjonen fra CRIStin til andre systemer og nettsider. En ny, kraftigere søketjeneste vil gjøre det langt enklere å finne tak i informasjon som er registrert i CRIStin.

 

Forenkle hverdagen for norske forskere og forskningsinstitusjoner

CRIStin jobber for å dele informasjon med andre systemer. Ved at vi henter informasjon fra andre systemer, og gjør CRIStin-data åpent tilgjengelig for andre som kan ha nytte av den, sparer vi forskere og administratorer fra å manuelt registrere den samme informasjonen flere ganger.

Per i dag har vi en kobling mot Norges forskningsråd, der publikasjoner som er påført Forskningsrådets prosjektkode automatisk hentes av deres system for prosjektrapportering, og forskeren kan velge fra en liste hvilke publikasjoner som skal inkluderes i rapporten. Denne tjenesten skal forbedres ved at den i stedet knyttes til prosjektkatalogen i CRIStin. Dette åpner for at mer informasjon om prosjektet kan overføres til Forskningsrådet.

I løpet av 2016 etableres en kobling mellom CRIStin og saksportalen for Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (SPREK). Fra integrasjonsdatoen vil nye helseprosjekter som får innvilget etisk godkjenning bli automatisk oversendt til CRIStins prosjektkatalog. Prosjektledere vil få en epost fra SPREK når prosjektet har gått godkjenning, og en epost fra CRIStin når prosjektet er registrert i prosjektkatalogen. Informasjon som er relevant for den etiske godkjenningen er låst for redigering i CRIStin, men kan endres i SPREK ved å sende inn et prosjektendringsskjema. Informasjonen endres i CRIStin via en oppdateringsmelding fra SPREK.

I CRIStin kan du berike prosjektet med informasjon om helsekategori (HRCS), finansiører, vitenskapsdisiplin, prosjektkategori, og mye mer. Du kan lenke relaterte prosjekter sammen, for å synliggjøre helheten og kompleksiteten i prosjektet. Publikasjoner, formidlinger, nyhetsartikler og konferansebidrag kan legges til for å vise frem den totale aktiviteten til prosjektet. I fremtiden vil prosjektkatalogen sende ut et e-postvarsel når prosjektet nærmer seg oppsatt sluttdato, for å minne prosjektlederen på enten å forlenge prosjektperioden eller levere sluttrapport.

Informasjonen fra SPREK skal etter hvert også sendes videre til helsenorge.no sine nettsider om kliniske studier. Planen er at relevant informasjon om prosjektet skal legges automatisk ut på deres nettsider, noe som sparer sykehusene fra å registrere informasjonen manuelt.

Flere av CRIStins medlemsinstitusjoner har tatt i bruk våre datahøstingstjenester for å hente informasjon om sine forskere og deres publikasjoner for å presentere det på institusjonens nettsider. Den nye tjenesten for henting av prosjekter muliggjør uthenting av langt mer informasjon enn den gamle tjenesten.

 

Forbedre beslutningsgrunnlaget for forskningsstrategier på alle nivåer

Alle data om enkeltforskere ved en institusjon kan aggregeres til institusjonsnivå. Når all forskningsaktivitet registreres i CRIStin vil institusjonen få oversikt over pågående og avsluttede prosjekter, prosjekter som er finansiert av en bestemt organisasjon (eks. Forskningsrådet) eller prosjekt (eks. Horizon2020), arbeid innenfor et bestemt vitenskapelig område, forskningsformidling, og vitenskapelig publisering, og mye mer.  Ved å registrere medforfattere og deres institusjonstilhørighet, vil både man kunne hente ut og vise frem statistikk over internasjonalt samarbeid, via statistikkvisningsprogrammet Tableau.

Publisert 13. juli 2016 15:18 - Sist endret 22. nov. 2016 14:25