print logo

CRIStins tjenester

Hovedmålene med Cristin er å:

- Synliggjøre offentlig finansiert norsk forskning, nasjonalt og internasjonalt

- Forenkle hverdagen for norske forskere og forskningsinstitusjoner

- Forbedre beslutningsgrunnlaget for forskningsstrategier på alle nivåer

Nytt om våre tjenester

Tjeneste for maskinell utveksling av data (API) er utvidet. Nå kan man hente ut underenheter ved institusjonenen, definere sidevisning på søketreff og filtrere søkelistene etter eget behov.

Tjeneste for utveksling av data (API)

Tjeneste for maskinell utveksling av informasjon. Cristins REST API inneholder i dag API for  institusjoner, personer og prosjekter.

Kobling til søkeskjema for REK

Helseforskningsprosjekter som får etisk godkjenning hos Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) blir automatisk overført til Cristin.