print logo

Fremtidens Cristin-system

Cristin-systemet skal i løpet av de nærmeste årene flyttes over på en ny teknisk plattform og nytt design. Dette vil gi et mer stabilt system, enklere brukergrensesnitt, mer og nyere funksjonalitet, raskere responstid, enklere gjenbruk av informasjon, bedre søk og et mer moderne utseende.

Pågående oppgaver

Versjon 2.0 av tjeneste for høsting og videresending av data (API). Kommer 1. kvartal 2017.

Ny versjon av prosjektkatalogen, tilpasset ny versjon av APIet.

Fremdriftsplan

Nytt design + søk

 • Nytt design i visning og prosjektregistrering
 • Ny søketjeneste
 • Ny datautvekslingstjeneste (API)

Resultater + personprofil

 • Registreringssider for personprofil
 • Registreringssider for resultater

NVI-rapportering + administrasjon

 • Ny NVI-rapportering
 • Utvidelser i "Min side" for superbrukere

Systemadministrasjon (Cristin)

 • Nytt importgrensesnitt
 • Verktøy for bedre datakvalitet
 • Oversikt over NVI-rapportering

Levert til nå

Kobling mellom REK-søknadsskjema og Cristin 2017 - 1. kvartal
Prosjektinformasjon til datasett  registrert hos NSD 2016 - 4. kvartal
Ny tjeneste for datautlevering (API) 2016 - 2. kvartal
Forbedringer i helseversjonen 2016 - 1. kvartal
Helseversjonen av prosjektkatalogen 2015 - 3. kvartal
Ny prosjektkatalog 2014 - 2. kvartal
Publikasjonsdata til prosjektrapportering hos Forskningsrådet 2013 - 1. kvartal

Styringsgruppen for CRIStin 2-utviklingen

Styringsgruppens oppgave er å styre CRIStin 2.0-utviklingen i riktig retning. Den skal sørge for gode rammebetingelser, sikre at de riktige valgene tas, og påse at den nye systemet oppfyller brukernes behov.

Styringsgruppen består av tre fra UH-sektor, to fra helsesektor, en fra instituttsektor, en fra Forskningsrådet i tillegg til direktør ved FSAT og daglig leder i CRIStin.

Om CRIStin-systemet

Les mer om innholdet i CRIStin-systemet og hva det kan gi deg

Neste oppgaver

 • v2 av Sprek-kobling
 • Ny søketjeneste

Bidra i utviklingen av CRIStin

Vi trenger ditt bidrag for å sikre at vi utvikler et system du har nytte av. Du kan hjelpe oss med å gjøre de riktige prioriteringene og veivalgene, samt å bistå i kvalitetssikringen av det som utvikles.

Jeg vil bidra