print logo

Fremtidens Cristin-system

Cristin-systemet skal i løpet av de nærmeste årene flyttes over på en ny teknisk plattform og nytt design. Dette vil gi et mer stabilt system, enklere brukergrensesnitt, mer og nyere funksjonalitet, raskere responstid, enklere gjenbruk av informasjon, bedre søk og et mer moderne utseende.

Vi jobber for tiden med

 • Versjon 2.0 av tjeneste for maskinell utveksling av data (API)
 • Ny søketjeneste
 • Se profiler (person, prosjekt, resultat)
 • Min side v1

Fremdriftsplan

Nytt design + søk

 • Nytt design i visning og prosjektregistrering
 • Ny søketjeneste
 • Ny datautvekslingstjeneste (API)

Resultater + personprofil

 • Registreringssider for personprofil
 • Registreringssider for resultater

NVI-rapportering + administrasjon

 • Ny NVI-rapportering
 • Utvidelser i "Min side" for superbrukere

Systemadministrasjon (Cristin)

 • Nytt importgrensesnitt
 • Verktøy for bedre datakvalitet
 • Oversikt over NVI-rapportering

Levert til nå

Ny versjon av prosjektkatalog, tilpasset REK-kobling 2017 - 2. kvartal
Kobling mellom REK-søknadsskjema og Cristin 2017 - 1. kvartal
Prosjektinformasjon til datasett  registrert hos NSD 2016 - 4. kvartal
Ny tjeneste for datautlevering (API) 2016 - 2. kvartal
Forbedringer i helseversjonen 2016 - 1. kvartal
Helseversjonen av prosjektkatalogen 2015 - 3. kvartal
Ny prosjektkatalog 2014 - 2. kvartal
Publikasjonsdata til prosjektrapportering hos Forskningsrådet 2013 - 1. kvartal

Styringsgruppen for CRIStin 2-utviklingen

Styringsgruppens oppgave er å styre CRIStin 2.0-utviklingen i riktig retning. Den skal sørge for gode rammebetingelser, sikre at de riktige valgene tas, og påse at den nye systemet oppfyller brukernes behov.

Styringsgruppen består av tre fra UH-sektor, to fra helsesektor, en fra instituttsektor, en fra Forskningsrådet i tillegg til direktør ved FSAT og daglig leder i CRIStin.

Om CRIStin-systemet

Les mer om innholdet i CRIStin-systemet og hva det kan gi deg

Møter med brukere

 • Mai: Referansegruppen for Cristin 2
 • Juni: Styringsgruppen for Cristin 2