print logo

Superbrukerveiledninger

Denne siden inneholder opplæringmateriell knyttet til drift og vedlikehold av data i CRIStin-systemet.

 

Handlingsbeskrivelse gir en grundig, stegvis beskrivelse av hvordan du utfører én spesifikk oppgave i CRIStin-systemet.

Flytdiagram er en visuelle fremstilling av en arbeidsprosess. De er basert på ofte stilte spørsmål (FAQ) og er en form for "brukerstøtte på papir".

Sjekkliste beskriver de stegene du må gjennom før du kan utføre en bestemt oppgave.

 

Håndbøker for Cristin-systemet

ID-er i CRIStin-systemet

Finne ID-ene i systemet

Søke på Resultat-ID (postnummer)

Hva brukes de ulike ID-ene til?

 

Publikasjoner

Institusjonsarkiv (Open Access)

Velge publikasjonstyper for egenarkivering

Publikasjonen har ikke kommet inn i lokalt arkiv

Ikonene

= Håndbok

= Handlingsbeskrivelse

= Flytdiagram

= Sjekkliste