print logo

Veiledninger

Denne siden inneholder opplæringmateriell knyttet til forvaltning av informasjon i Cristin-systemet.

Superbrukerveildninger

Superbrukerveiledningene er beregnet for personer som har et administrativt ansvar for Cristin ved sin institusjon.

Handlingsbeskrivelse gir en grundig, stegvis beskrivelse av hvordan du utfører én spesifikk oppgave i Cristin.

Flytdiagram er en visuelle fremstilling av en arbeidsprosess. De er basert på ofte stilte spørsmål (FAQ) og er en form for "brukerstøtte på papir".

Sjekkliste beskriver de stegene du må gjennom før du kan utføre en bestemt oppgave.

Håndbøker for Cristin-systemet

Håndbøkene inneholder en mer omfattende beskrivelser av et tema eller en arbeidsprosess.

Innhold:

- Beskrivelse av relevante aktører og begreper.