print logo

Fusjoner av forskningsinstitusjoner i CRIStin

Ved hjelp av strukturreformen ønsker regjeringen å samle ressurser på færre, men sterkere institusjoner.

De fleste fusjoner i denne omstillingsprosessen trer i kraft den 1.januar 2016. Når det gjelder NVI-rapporteringen i CRIStin, vil derfor rapporteringen for 2015 som gjennomføres på våren 2016 foregå basert på de «gamle» institusjonene, status før fusjonen. Dette resulterer i en overgangsfase i CRIStin fra januar 2016 til høsten 2016, der fusjonerte institusjoner ikke vil gjenspeiles i CRIStin.

Bilde fra Khrono - Klikk på bilde for å gå til full størrelse

 

Det skal gjennomføres 9 fusjoner etter NVI-rapporteringen i 2016, og CRIStin vil gå inn for å la fusjonsprosessene gå parallelt.

Følgende fusjoner vil gjennomføres i CRIStin etter at NVI-rapporteringen for 2015 er avsluttet. Oppstart for fusjonsprosessen i CRIStin er mai 2016:

 

Institusjon Status
NTNU + Høgskolen i Sør-Trøndelag + Høgskolen i Ålesund + Høgskolen i Gjøvik Fullført
UiT – Norges arktiske universitet + Høgskolen i Harstad + Høgskolen i Narvik Fullført                                
Høgskolen i Buskerud og Vestfold + Høgskolen i Telemark = Høgskolen i Sørøst-Norge Fullført
Universitetet i Nordland + Høgskolen i Nesna + Høgskolen i Nord-Trøndelag = Nord Universitet Fullført
Høgskolene Diakonhjemmet, Haraldsplass, Betanien samt Misjonshøgskolen = VID vitenskapelige høgskole  Fullført
Høgskolen i Oslo og Akershus + Norsk institutt for by- og regionforskning + Statens institutt for forbruksforskning Fullført
Folkehelseinstituttet + Statens institutt for rusmiddelforskning + Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten Fullført
Bioforsk + Norsk institutt for landbruks-økonomisk forskning+ Norsk institutt for skog og landskap = NIBIO - Norsk institutt for Bioøkonomi Fullført
Norut Tromsø + Norut Alta = Norut - Northern Research Institutt Fullført

Informasjon om fusjonsprosesser i 2017

  • Høgskolen i Bergen + Høgskulen i Sogn og Fjordane + Høgskolen Stord/Haugesund = Høgskulen på Vestlandet - sannsynlig oppstart i CRIStin mai 2017
  • VID vitenskapelige høgskole + Høgskolen Diakonova - sannsynlig oppstart i CRIStin mai 2017
  • Høgskolen i Hedmark + Høgskolen i Lillehammer - sannsynlig oppstart i CRIStin mai 2017
  • Universitetet i Bergen + Kunst- og designhøgskolen i Bergen - sannsynlig oppstart i CRIStin mai 2017
  • Universitetet i Oslo + UNIK - Universitetssenteret på Kjeller - sannsynlig oppstart i CRIStin mai 2017
  • Arkitekthøgskolen + Kunsthøgskolen + Filmskolen + Norges musikkhøgskole = Kunstuniversitetet – fusjonsplan lagt på is

 

Registrering av publikasjoner

Publikasjoner registreres inntil videre på den gamle institusjon, så lenge de nye, fusjonerte institusjonene med underenheter ikke er opprettet. Status på fusjonsprosessen vil bli lagt ut. Det er allikevel ingen fare for at man registrerer med feil tilknytning, da de gamle institusjonene ikke vil være mulig å legge til lenger, når fusjonen er gjennomført i CRIStin.

Alle publikasjoner som registreres på gamle institusjoner vil automatisk flyttes til ny institusjon i CRIStin i samarbeid med superbrukerne på institusjonene som fusjonerer.

 

Informasjon for superbrukere på institusjoner som fusjonerer

Det velges én CRIStin superbruker blant institusjonene som fusjonerer som blir kontaktperson for CRIStin, dette er som regel superbrukeren på morinstitusjonen. Kontaktperson for fusjonsprosessen hos CRIStin vil være Tanja Høvin.

I løpet av høsten er det ønskelig at det er etablert dialog med CRIStin om fusjonsprosessen. Forskjellige institusjoner har forskjellige behov, så det vil ikke nødvendigvis følges et felles opplegg for fusjonsprosessene.

Da det skal gjennomføres mellom 6 og 10 fusjoner etter NVI-rapporteringen i 2016, vil vi i CRIStin gå inn for å la fusjonsprosessene gå parallelt istedenfor som normalt å foreta en fusjon av gangen.

Har du oppdateringer til denne nettsiden, tar gjerne kontakt på e-post: support@cristin.no

Publisert 19. okt. 2015 09:49 - Sist endret 2. des. 2016 13:24