print logo

Fusjoner av forskningsinstitusjoner i CRIStin

Ved hjelp av strukturreformen ønsker regjeringen å samle ressurser på færre, men sterkere institusjoner.

De fleste fusjoner i denne omstillingsprosessen trer i kraft den 1.januar 2017. Når det gjelder NVI-rapporteringen i Cristin, vil derfor rapporteringen for 2016 som gjennomføres på våren 2017 foregå basert på de «gamle» institusjonene, status før fusjonen. Dette resulterer i en overgangsfase i Cristin fra januar 2017 til høsten 2017, der fusjonerte institusjoner ikke vil gjenspeiles i Cristin.

Det skal gjennomføres 6 fusjoner etter NVI-rapporteringen i 2017, og Cristin vil gå inn for å la fusjonsprosessene gå parallelt.

Følgende fusjoner vil gjennomføres i Cristin etter at NVI-rapporteringen for 2016 er avsluttet. Oppstart for fusjonsprosessen i Cristin er mai 2017:

 

Fusjoner 2017

Institusjon Status
Høgskolen i Bergen + Høgskulen i Sogn og Fjordane + Høgskolen Stord/Haugesund = Høgskulen på Vestlandet Oppstart mai
Høgskolen i Hedmark + Høgskolen i Lillehammer = Høgskolen i Innlandet Oppstart mai
Universitetet i Bergen + Kunst- og designhøgskolen i Bergen Oppstart mai
Universitetet i Oslo + UNIK - Universitetssenteret på Kjeller Oppstart mai
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS + SINTEF Fiskeri og havbruk AS = SINTEF Ocean AS Oppstart mai

 

Intensjonsavtale om fusjon:

Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS kan bli slått sammen til et nytt, stort forskningsselskap.

VID vitenskapelige høgskole + Høgskolen Diakonova

Forsvarets høgskole fusjoneres

 

Fullførte fusjoner (2016)

Institusjon Status
NTNU + Høgskolen i Sør-Trøndelag + Høgskolen i Ålesund + Høgskolen i Gjøvik Fullført
UiT – Norges arktiske universitet + Høgskolen i Harstad + Høgskolen i Narvik Fullført                                
Høgskolen i Buskerud og Vestfold + Høgskolen i Telemark = Høgskolen i Sørøst-Norge Fullført
Universitetet i Nordland + Høgskolen i Nesna + Høgskolen i Nord-Trøndelag = Nord Universitet Fullført
Høgskolene Diakonhjemmet, Haraldsplass, Betanien samt Misjonshøgskolen = VID vitenskapelige høgskole  Fullført
Høgskolen i Oslo og Akershus + Norsk institutt for by- og regionforskning + Statens institutt for forbruksforskning Fullført
Folkehelseinstituttet + Statens institutt for rusmiddelforskning + Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten Fullført
Bioforsk + Norsk institutt for landbruks-økonomisk forskning+ Norsk institutt for skog og landskap = NIBIO - Norsk institutt for Bioøkonomi Fullført
Norut Tromsø + Norut Alta = Norut - Northern Research Institutt Fullført

 

Registrering av publikasjoner

Publikasjoner registreres inntil videre på den gamle institusjon, så lenge de nye, fusjonerte institusjonene med underenheter ikke er opprettet. Status på fusjonsprosessen vil bli lagt ut. Det er allikevel ingen fare for at man registrerer med feil tilknytning, da de gamle institusjonene ikke vil være mulig å legge til lenger, når fusjonen er gjennomført i Cristin.

Alle publikasjoner som registreres på gamle institusjoner vil automatisk flyttes til ny institusjon i Cristin i samarbeid med superbrukerne på institusjonene som fusjonerer.

 

Informasjon for superbrukere på institusjoner som fusjonerer

Det velges én Cristin superbruker blant institusjonene som fusjonerer som blir kontaktperson for Cristin, dette er som regel superbrukeren på morinstitusjonen. Kontaktperson for fusjonsprosessen hos Cristin vil være Tanja Høvin.

I løpet av høsten er det ønskelig at det er etablert dialog med CRIStin om fusjonsprosessen. Forskjellige institusjoner har forskjellige behov, så det vil ikke nødvendigvis følges et felles opplegg for fusjonsprosessene.

Da det skal gjennomføres flere fusjoner etter NVI-rapporteringen i 2017, vil vi i Cristin gå inn for å la fusjonsprosessene gå parallelt istedenfor som normalt å foreta en fusjon av gangen.

Har du oppdateringer til denne nettsiden, tar gjerne kontakt på e-post: support@cristin.no

Publisert 19. okt. 2015 09:49 - Sist endret 19. apr. 2017 15:37