print logo

Sted og persondata

Alle institusjoner i Cristin må levere sted- og persondata som gjenspeiler sin institusjon. På disse sidene vil en finne informasjon om steddata, persondata og hvordan omorganisering av steddata skal utføres.

Dokumentasjon og maler

Maler (excel)

Mal for Sted og og persondata (excel)

Mal for stedkodeendring (excel)

Dokumentasjon for sted- og persondata (xml) - oppslag for eksisterende brukere:

Automatisk overføring av sted- og persondata

Dokumentasjon for sted- og persondata (xml)