print logo

Superbrukersider

Viktige frister

20. oktober 2016
Oppstartseminar

30. november 2016
Innmelding av kanal til NSD

21. februar 2017
Kontroll av sampublikasjoner (PDF)

1. mars 2017
Innmelding av tvistesaker

31. mars 2017 kl 12:00 2016
Rapportering av 2016-publikasjoner