print logo

Norsk vitenskapsindeks 2011-2016

Fra 2015-rapporteringen ble det er innført en ny formel for beregning av publiseringspoeng. Ved sammenligning av resultater over flere år, må dette taes hensyn til.