print logo

Formålet med forskningsinformasjonssystemet CRIStin

Systemet skal tjene følgende brukergrupper og deres ulike behov:

Forskningsinstitusjonene:

 • Behov for analyser av egen forskningsaktivitet
 • Behov for profilering av egen forskningsaktivitet
 • Behov for økt ressursutnyttelse og administrativ lettelse
 • Behov for økt tillit til forskningen gjennom synliggjøring av forskningsetisk dokumentasjon

Forskerne:

 • Behov for tidsbesparelse og adminstrativ forenkling i søknads- og rapporteringsoppgaver
 • Behov for tilgang til informasjon om ressurser og resultater i norsk forskning
 • Behov for synliggjøring og attraktivitet knyttet til egen aktivitet og kompetanse
 • Behov for å lette arbeidet med kompetanse- og forskningsformidling

Myndighetene:

 • Behov for dokumentasjon av forskningsresultater og finansieringen av forskning
 • Behov for forskningsstatistik og kunnskapsgrunnlag for politikk og forvaltning
 • Behov for styring og prioritering av satsingsområder

Media og allment publikum:

 • Behov for økt oppmerksomhet om forskning i media og samfunnet
 • Behov for oversikt over kompetanseprofilen
 • Behov for tilgang til publiserte resultater til bruk ved populærvitenskapelig fremstilling

 

Publisert 27. mars 2012 13:29 - Sist endret 27. mars 2012 14:02