print logo

Hvordan registrere proceedings

Proceedings som utgis i en serie registreres som «Del av bok/rapport». Boken i serien må da først registreres som en bok og knyttes til serien. Om boken er registrert finner du ut underveis i registreringen av del av bok/rapport. Her følger veiledningen for registrering av «Del av bok/rapport», deretter følger fremgangsmåte for registrering av «Bok».

Registrering av "Del av bok/rapport"

1. For å registrere en del av bok/rapport velger du ”Forskningsresultater” i venstre menyen, "Registrer resultat” og deretter ”Del av bok/rapport” under hovedkategori. Velg deretter underkategori som passer publikasjonen. I dette eksemplet er ”vitenskapelig Kapittel/Artikkel” valgt.

2. Det neste trinnet er å søke opp boken som kapittelet er en del av. Du kan søke enten på tittel eller ISBN-nummer. Ved søk på tittel vil det lønne seg å søke på kun deler av tittelen og trunkere med stjerne (*). Velg deretter boken som kapittelet er en del av.

Hvis du ikke får treff på boken er den ikke registrert i CRIStin. Boken må da registreres først, ved å velge knappen "Registrer boken/rapporten". Du vil da komme tilbake til bildet "Registrer et forskningsresultat". Se fremgangsmåte for registrering av bok nedenfor.

Fremgangsmåte for registrering av antologikapittel fortsetter her.

3. Neste trinn er å registrere forfatter(e). Dette gjøres ved å søke etter personen.

Når du har skrevet inn navnet på personen og trykket på "Søk etter person" vil du få opp en rullgardinmeny. I listen er det viktig at du velger rett person.

For personer ansatt ved en CRIStin-institusjon er det viktig at personen har en (P) registrert etter sitt navn. Velg alltid (P) hvis det er mulig.

4. Når forfatteren(e) er registrert vil et nytt bilde komme opp. Her kan du enten endre:

  • Sted (trykk på huset og hent opp ny forfatteradresse eller legg til flere)
  • Slette personen (velg rødt kryss for å slette)
  • Endre på navn (velg "N")
  • Rekkefølgen (bruk blå pil for å endre rekkefølgen)

5. Når alle forfatterne er registrert, trykker du "Gå videre". Du vil nå få opp et nytt bilde hvor du kan registrere "God vitenskapelig praksis".

Her kan du hake av for at denne publikasjonen til oppfyller kravene til ”Vancouver-reglene” om medforfatterskap. I tillegg er det mulig å registrere referansenummer til datapakke hvis din institusjon har en ordning for datapakker.

6. I neste ledd registreres originalspråk og tittel for publikasjonen. Finner du ikke originalspråk for din publikasjon i listen, kan du velge den utvidede språklisten.

7. Deretter registrerer du delbetegnelsen (kapittel, forord, etterord osv.) som er obligatorisk (merket med rød stjerne *).

I tillegg er det mulig å registrere sider (fra og til) og sideantall.

8. Når registreringen er ferdig kan du trykke på "Lagre". Du vil nå få opp posten. I posten vil det gå fram hvilken bok dette kapittelet er en del av. Ved å trykke på knappen "Vis" vil boken komme fram og det er mulig å gå til denne. I bokens post vil det gå fram hvilke kapitler (alle registrerte) som inngår i boken.

 

Registrere en bok

1. For å registrere en bok velger du "Forskningsresultater" og deretter "Registrer resultat" i menyen til venstre. Velg "Bok" under "Hovedkategori".

2. Velg deretter underkategori som passer publikasjonen. I dette eksempelet er "Vitenskapelig antologi" valgt.

3. Knytt så opp personen(e) knyttet til posten ved først å velge rollen personen har (redaktør, forfatter eller redaksjonskommisjon), og deretter kan du søke opp personen (er du usikker på hvordan du gjør dette, se punktene 3-5 i beskrivelsen over).

4. Registrer så språk og tittel (er du usikker, se punkt 6 over).

5. Registrer nå publiseringsstatus for publikasjonen. Nesten alle punktene under denne kategorien er obligatorisk og må registreres.

I første del av bildet skal forlaget registreres. Dette gjøres ved å søke opp forlaget. Skriv inn navnet og trykk "Søk".

I rullgardinmenyen velger du riktig forlag. Kommer det ikke opp et forlag kan det reigistreres en utgiver isteden. Poster med utgiver er ikke-tellende i publiseringssystemet, og det oppfordres så langt som mulig at forlag blir registrert.

Registrer videre utgivelsesår, ISBN, om boken er en revisjon og antall sider.

Hvis boken er en del av en serie, skal dette angis. Dette er ofte markert i boken med enten ISSN-nummer eller navnet på serien.

6. Når alle opplysningene er registrert, kan posten lagres.

Publisert 14. okt. 2013 13:09 - Sist endret 18. sep. 2015 13:18