print logo

Hvordan registrere et oversettelsesarbeide

Her følger en enkel steg-for-steg veiledning i hvordan du registrerer et oversettelsesarbeide. PDF av veiledningen finner du i menyen til høyre.

Start med å velge Forskningsresultater/NVI og deretter Registrer resultat i menyen til venstre. Under hovedkategorien Oversettelsesarbeide finnes det to underkategorier: Kapittel/Artikkel og Bok. Veiledning for registrering av Kapittel/Artikkel kommer først. Registrering av Bok følger lenger ned.

 

Kapittel/Artikkel

1. Velg hovedkategori Oversettelsesarbeide og underkategori Kapittel/Artikkel.

2. Søk opp boken eller rapporten som kapittelet/artikkelen er en del av. Du kan bruke tittel eller ISBN når du søker. Hvis boken ikke er registrert, må denne registreres først. Veiledning til hvordan du kan registrere en bok, finner du her; http://www.cristin.no/cristin/faq/brukerveiledninger/antologiartikkel.html

3. Legg til oversetter. Søk opp og legg til personen(e) som har utført arbeidet, og knytt dem til riktig stedtilhørighet.

4. Legg inn språket som oversettelsen er på. Det vil si, språket arbeidet er oversatt til. Språket det er oversatt fra registreres senere.

5. Legg inn språket som arbeidet er oversatt fra, delbetegnelse, f.eks. kapittel, innledning o.l. og til sist sidetall eller antall sider totalt på arbeidet.

6. Trykk Lagre

 

Bok

1. Velg hovedkategori Oversettelsesarbeide og underkategori Bok.

2. Velg rolle på den som har utført arbeidet. Du kan velge mellom oversetter og redaktør. Dvs. hvis du har valgt å registrere en redaktør, kan du ikke også legge til en oversetter.

3. Søk opp og legg til personen(e) som har utført arbeidet, og knytt dem til riktig stedtilhørighet.

4. Legg inn språket som oversettelsen er på. Dvs. språket arbeidet er oversatt til, språket det er oversatt fra registreres senere.

5. Fyll inn originaltittel på boken som har blitt oversatt, og navnet på forfatteren av boka.

6. Resten av informasjonen som skal fylles inn, gjelder oversettelsen. Fyll inn navn på forlag, utgivelsesår, om den er revidert og antall sider totalt i boka.

7. Om dere ønsker å inkludere mer informasjon om originalboken eller oversettelsen, trykk på "Registrer supplerende informasjon".

8. Trykk på Lagre.

 

Publisert 11. sep. 2013 11:22 - Sist endret 21. sep. 2015 09:20