print logo

Hvordan legge til en person i hurtiglisten

Formålet med hurtigliste for personer er raskt å kunne hente opp personer ved registrering av vitenskapelige arbeider. Her kan personer en ofte sampubliserer med legges inn med navn og stedtilhørighet.

Det er mulig å hente opp Cristin-personer ved å søke på etternavn og fornavn, eller hente opp alle personer ved din avdeling. I tillegg er det anledning til å registrere forskere som ikke tilhører en Cristin-institusjon.

Dersom du har flere institusjonstilhørigheter i CRIStin, kan du også legge inn dine ulike tilknytninger i hurtiglisten, for å gjøre det enklere å registrere arbeid på andre enn default-adressen.

Gå til menyen Forskningsresultater/NVI – Hurtligliste personer:

 

  • Søk opp navn på personen du ønsker å legge inn, eventuelt ditt eget navn:


Om du ønsker å søke opp personer som ikke er identifisert med (P) i CRIStin, må du trykke bort haken i boksen "Kun "kjente" personer (data importert fra personalsystem)".
 

Du vil da få mulighet til å velge en person fra nedtrekkslisten.

  • Velg korrekt person for å legge vedkommende inn i hurtiglisten.
  • Om adressen er gal, kan den endres ved å trykke på husikonet helt til høyre.
  • Søk opp korrekt adresse og legg til. Denne vil automatisk erstatte den gamle adressen.


Om personen du søker ikke ligger i nedtrekkslisten, og ikke er registrert i CRIStin, kan du velge Registrer ny person.

  • Skriv inn korrekt navn og trykk Legg til i hurtiglisten.

Vedkommende vil da komme opp i hurtiglisten med ukjent stedtilknytning.

  • Trykk på husikonet helt til høyre - søk opp institusjonstilhørighet, og legg til.
Publisert 31. jan. 2013 09:25 - Sist endret 18. sep. 2015 13:27