print logo

Egenarkivering via CRIStin

Opplasting av fulltekst ved registrering i CRIStin

For å kunne laste opp fulltekst til CRIStin, må du ha brukernavn og passord og være pålogget. Muligheten til å laste opp fulltekst får du først når posten er registrert i CRIStin, og dette ser likedan ut om posten akkurat er registrert eller du finner frem en post som er registrert tidligere.

Finn eller registrer posten

Når du finner frem en post, eller akkurat har registrert den, så vil nederste del av skjermbildet se slik ut:

 

Klikk på «Lever fulltekstdokument» for å gå videre i prosessen.

Du vil da få opp en side som ser omtrent slik ut (skjermbildet varierer noe mellom institusjoner; Munin er Universitetet i Tromsøs vitenarkiv):

 

Les nøye: Innholdet på denne siden er forskjellig fra institusjon til institusjon, så her bør du lese teksten og finne ut hva du selv skal gjøre og hva bibliotek/arkivansvarlig skal gjøre:

  • Ved de fleste institusjoner er det vitenarkivet som har ansvaret for å sjekke hva utgiver tillater mht. egenarkivering, det vil si hvilke versjoner av en artikkel som kan gjøres tilgjengelig i arkiv.
  • De fleste arkiver vil kreve at forfatteren innhenter ev. samtykke fra medforfattere, siden dette er mer praktisk. Merk at det må hukes av her også om man ikke har medforfattere.
  • Avtale om arkivering: Forfatteren må samtykke i å gi vitenarkivet rett til videre distribusjon. Disse avtalen vil være forskjellige fra vitenarkiv til vitenarkiv. Når det gjelder egenarkivering av publisert materiale vil utgiver ofte forutsette at det er utgivers lisens som følger materialet videre. Vitenarkivets lisens har derfor som oftest kun betydning for upublisert materiale.
  • Du må angi hvilken versjon av artikkelen du laster opp — "preprint" (opprinnelig manus), "postprint" (siste versjon etter fagfellevurdering) eller publisert versjon (Utgivers PDF). Merk at disse betegnelsene brukes forskjellig i ulike fag og språkområder, mens de norske har mer standardiserte betydninger. Forhold deg til de norske.
  • Dersom du er usikker på hvilken versjon du skal laste opp, kan du gjøre separate opplastinger av flere versjoner, f.eks. både en postprint og utgivers pdf, og overlate til ditt arkiv å avgjøre hvilken versjon som kan tilgjengeliggjøres.

Les mer om egenarkivering og ulike artikkelversjoner på OpenAccess.no/SOS - Spørsmål og svar/

Gjør dine valg og klikk på «Gå videre». Merk at du ikke kan gå videre før du har huket av i avkryssingsboksene hvilken versjon du vil laste opp.

Finn fil og last opp!

Fulltekstdokumentet hentes på «vanlig måte», ved å klikke på «Bla gjennom ...» og hente filen fra harddisken.

Du har nå muligheten til å laste opp flere filer ved å velge «Bla gjennom ...» på nytt. Dette kan benyttes dersom denne artikkelutgaven består av flere filer, eller dersom du har tilleggsfiler, f.eks. grunnlagsdata som hører til artikkelen, eller dersom du har benyttet forfattertillegg sammen med publiseringsavtalen. (Les mer om forfattertillegg på OpenAccess.no/SOS - Spørsmål og svar/).

Dersom du ønsker å gå tilbake og laste opp en annen utgave av artikkelen må du klikke «Avslutt». Du kommer da tilbake til siden hvor du finner knappen «Lever fulltekstdokument».

Supplerende informasjon til ditt vitenarkiv

For at vitenarkivet skal få riktig og nødvendig informasjon, er det viktig at du sørger for at noen punkter er (korrekt) utfylt. Når du registrerer en post, ser nederste del av skjermbildet slik ut:

Under knappen «Registrer supplerende informasjon» skjuler det seg flere felter som bør fylles ut. Går du inn på en allerede registrert post, vil disse feltene vises nederst i skjermbildet.

Vitenskapsdisiplin/emneord

Her kan du - som kjenner både det du har skrevet, og faget ditt, godt - angi hvilken vitenskapsdisiplin dette hører til. Det er en enkel inndeling av vitenskapsdisipliner, utarbeidet av UHR, som du her må ta stilling til. I tillegg kan du legge inn emneord som hører til artikkelen. Dette er data som i vitenarkivet vil følge artikkelen og bli distribuert videre. I CRIStin-søketjenesten, som blir klar i 2014, vil du kunne lage søk basert på fag, og det er angivelsen av vitenskapsdisiplin som brukes til dette.

Sammendrag

Her kan du legge inn sammendrag, ev. også på flere språk. Sammendrag er også data som blir med artikkelen videre, og som er svært viktig fordi søkemotorer ofte legger sterk vekt på innholdet i slike felter når de skal sortere trefflister.

URL-er til allment tilgjengelige nettressurser

Her kan du legge inn lenker til fullteksten hos utgiver, til tilknyttede prosjekter osv.

Prosjektkode (OBS! Svært viktig!)

Dersom publikasjonen hører til under et EU-finansiert prosjekt, må prosjektkoden legges inn. Dette er nødvendig for at publikasjonen skal kunne knyttes automatisk opp til OpenAIREs portal, som er et krav som stilles til EU-finansierte forskningsprosjekter (det må ellers gjøres manuelt).

 

Publisert 14. feb. 2014 16:40 - Sist endret 29. des. 2015 11:31