print logo

Superbrukere ved Universitet og høgskoler

Universitet

Universitet Kontaktpersoner 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ågot Åkra (Seniorrådgiver)

Lisbeth Eriksen (Hovedbibliotekar)

Hilde Alsaker (Hovedbibliotekar)

Ane Skjelfjord (Konsulent)

Norges teknisk natur-vitenskapelige
universitet

Randi Tyse Eriksen  (Universitetsbibliotekar)

Liv Gaustad (Spesialbibliotekar)

Lene Bertheussen (Universitetsbibliotekar)
Universitetet i Agder                              Tord Augland (Universietetsbiblotekar)
Universitetet i Bergen

Kontaktadresse for CRIStin

Tor Øyvind Fosse

Anne G. Asserson

Universitetet i Nordland

Marit Strandås (Bibliotekar)

Grethe A. Nøstvik (Spesialbibliotekar)

Universitetet i Oslo

Kontaktadresse for CRIStin

Herman Strøm (Seniorrådgiver)

Margaret Fotland (Rådgiver)

Universitetet i Stavanger

Suvada Veledar (Seniorkonsulent)

Anita Berg (Rådgiver)

Universitetet i Tromsø

Randi Østhus

Patrik Bye

Tilbake til toppen
 

Statlige høgskoler

Statlige høgskoler

Kontaktpersoner

Høgskolen i Bergen

Monica Roos (Forskningsbibliotekar)

Høgskolen i Buskerud

Kari Fagerjord (Biblioteksjef)

Ingeborg Stensli (bibliotekleder)

Høgskolen i Finnmark

Trine Sandmo (Spesialbibliotekar)

Høgskolen i Gjøvik

Aneta Laskowska (Universitetetsbibliotekar)

Høgskolen i Harstad

Ruth Markussen (Hovedbibliotekar)
Høgskolen i Hedmark

Anna Løken (Leder høgskolebiblioteket)

Eva Reiten Sæta (Bibliotekar)

Magni Melvær (Avdelingsbibliotekar)

Sarah Loftheim (Bibliotekar)

Ellen Nierenberg (Universitetsbibliotekar)

Anne-Cathrine Børke Overskott (Avdelingsbibliotekar)

Høgskolen i Lillehammer

Kontaktadresse

Sigbjørn Hernes (Hovedbibliotekar)

Høgskolen i Narvik

Sidsel Kruuse-Meyer (Spesialbibliotekar)

Høgskolen i Nesna

Kari Pettersen (Hovedbibliotekar)

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Anne Grønli (Hovedbibliotekar)

Ingrid Eggen (Spesialbibliotekar)

Høgskolen i Oslo og Akershus

Tanja Strøm (Seniorrådgiver)

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Astrid Sandnes (Bibliotekleder)

Lise Vik-Haugen (Spesialbibliotekar)

Anita Svedal (Spesialbibliotekar)

Ann Elisabeth Opland (Bibliotekar)

Høgskolen Stord/Haugesund

Camilla Wang (Avdelingsbibliotekar)

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Lisbeth Jahren

Turid Holtermann

Høgskolen i Telemark

                                                                             

Cecilie Fossli  (Spesialbibliotekar)

Frode Bakken (Biblioteksjef)

Anne M. Kongshaug (Spesialbibliotekar)

Eli Lund Presterud Astad (Spesialbibliotekar)

Høgskolen i Vestfold

Kontaktadresse for CRIStin

Kjell Ove Jahr (Spesialbiblotekar)

Mikael Lagerborg

Høgskulen i Volda

Bente Gunn Lien (Biblioteksleiar)

Geir Tangen

Høgskolen i Østfold

Else Helene Norheim (Hovedbibliotekar)

Hanne Dybvik (Universitetsbibliotekar)

Ketil Isaksen (Spesialbibliotekar)

Heidi Bodal (Spesialbibliotekar)

Kjell Ove Kjølaas

Høgskolen i Ålesund

Anne Hauso (Avdelingsbibliotekar)

Astrid Engelsen (Hovedbibliotekar)

Samisk høgskole/ Sámi allaskuvla

Mette Irene Hætta (Bibliotekleder)

Tilbake til toppen
 

Statlige vitenskapelige høgskoler

Statlige vitenskapelige høgskoler Kontaktpersoner                                     
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Sidsel Moum (Biblioteksjef)

Vibeke Aurmo (Bibliotekar)

Høgskolen i Molde

Timo Brøyn (Seniorrådgiver)

Anne Hustad (biblioteksjef)

Norges handelshøyskole

Fredrik Kavli (Universitetsbibliotekar)

Norges idrettshøgskole

Dag Ivar Uri (Spesialbibliotekar)

Norges musikkhøgskole

Otto Christian Pay (FoU-rådgiver)

Tone Elofsson (Hovedbibliotekar)

Norges veterinærhøgskole

Anne Cathrine Munthe (Avdelingsleder)

Tilbake til toppen
 

Private høgskoler

Private Høgskoler Kontaktpersoner         
Ansgar Teologiske Høgskole Birgit Myrene
Betanien diakonale høgskole

Margrethe B. Søvik

Oddgeir Synnes

Campus Kristiania

Ingeborg Teigland

Diakonhjemmet høgskole

Kontaktadresse for CRIStin

Hilde Trygstad

Dronning Mauds Minne Høgskole Kjersti Langslet Rygh
Fjellhaug Misjonshøgskole

Tom Erik Hamre

Haraldsplass diakonale høgskole

Irene Hunskår (Hovedbibliotekar)

Høgskolen i Staffeldtsgate

Stephen Reid (studieleder)

Høyskolen Diakonova

Kontaktadresse for CRIStin

Mona Christiansen

Jenny Owe

Høyskolen for ledelse og teologi Tommy Davidsson
Lovisenberg diakonale høgskole

Sara Clarke (Bibliotekleder)

Mia Alexandra Ølnes (Bibliotekar)

Mediehøgskolen Gimlekollen Terje Skjerdal
NITH - Norges informasjonstekonologiske Høgskole AS

Trude Westby

NLA Høgskolen

Odd Kjetil Rangnes

Bente Solheim

Marianne Grøvlen Sandven

Rudolf Steinerhøyskolen Velaug Bergum (Studiekonsulent)
Westerdals høyskole

Didrik Telle

Carl Joakim Gagnon

Tilbake til toppen
 

Private vitenskapelige høgskoler

Private vitenskapelige høgskoler Kontaktpersoner
Handelshøyskolen BI

Torill Eide

Ingun Grytli

Menighetsfakultetet

Elna Strandheim

Bente Røren

Misjonshøyskolen Trine Osen Lande

Tilbake til toppen
 

Kunsthøgskoler

Kunsthøgskoler Kontaktpersoner
Kunsthøgskolen i Oslo

Hanne Storm Ofteland

 

Tilbake til toppen
 

Andre

Andre Kontaktpersoner
Bjørknes Høyskole Monica Matheson
Den norske balletthøyskole  
Forsvaret

Forsvarets høgskole:
Kontaktadresse for CRIStin
Nina Eskild Riege (Biblioteksleder)

Luftkrigsskolen:
Gunvor Haugum

Sjøkrigsskolen:
Kari Jensen

Krigsskolen:
Rita Hansen

Forsvarets ingeniørhøgskole:
Mass Soldal Lund

Høgskule for landbruk og bygdenæringar Ole Eriksen
Politihøgskolen Mette Berg
UNIS - Universitetssenteret på Svalbard Cathrine Linn Fjeldstad

Tilbake til toppen

Publisert 4. apr. 2011 10:40 - Sist endret 10. apr. 2014 12:04