print logo

Oversikt over superbrukere

Her finnes en oversikt over institusjoner som bruker CRIStin og hvem som er kontaktperson (superbruker) ved den enkelte institusjon. Alle henvendelser til CRIStin angående bruk at systemet skal gå via den lokale CRIStin-kontakten.

Listen kan sorteres pr. kolonne (blå overskrifter)

Sektor Institusjon Navn E-post Hjemmeside
Institutt Meteorologisk Institutt Ingrid Våset iv@met.no http://www.met.no/
Institutt Meteorologisk Institutt Per Helmer Skaali per.helmer.skaali@met.no http://www.met.no/
UH NMBU Lisbeth  Eriksen cristin@nmbu.no http://www.nmbu.no/
UH NMBU Hilde Marie Triseth cristin@nmbu.no http://www.nmbu.no/
UH NTNU Liv  Gaustad cristin-hjelp@ntnu.no http://www.ntnu.no/ub/cristin
UH NTNU Lene  Bertheussen cristin-hjelp@ntnu.no http://www.ntnu.no/ub/cristin
UH Universitetet i Agder Tord  Augland tord.augland@uia.no http://www.uia.no/no/portaler/bibliotek/forskning_og_publisering/forskningsdokumentasjon/cristin
Helse Lovisenberg Diakonale Sykehus Bjørn Holm bjorn.holm@lds.no http://lds.no/
UH Universitetet i Bergen Karin Cecilia Rydving cristin@uib.no http://www.uib.no/ub/71957/cristin
UH Universitetet i Bergen Irene Eikefjord cristin@uib.no http://www.uib.no/ub/71957/cristin
UH Universitetet i Bergen Tormod Strømme cristin@uib.no http://www.uib.no/ub/71957/cristin
UH Universitetet i Bergen Ingrid Cutler cristin@uib.no http://www.uib.no/ub/71957/cristin
UH Universitetet i Nordland Marit  Strandås marit.strandas@nord.no http://uin.no/
UH Universitetet i Oslo Herman  Strøm cristin-kontoret@admin.uio.no http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/cristin/
UH Universitetet i Oslo Margaret  Fotland cristin-kontoret@admin.uio.no http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/cristin/
UH Universitetet i Stavanger Suvada  Veledar cristin@uis.no http://www.uis.no/
UH Universitetet i Stavanger Anita  Berg cristin@uis.no http://www.uis.no/
UH UiT Norges arktiske universitet Randi  Østhus randi.osthus@uit.no http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=28713&p_document_id=119436&p_dimension_id=88199
UH Høgskolen i Bergen Ragnhild Vingsand cristin@hib.no http://www.hib.no/
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Kari  Fagerjord cristin-admin@hbv.no http://bibliotek.usn.no/forskerstotte/
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Ingeborg  Stensli cristin-admin@hbv.no http://bibliotek.usn.no/forskerstotte/
UH Høgskolen i Gjøvik Mari Løkken mari.lokken@ntnu.no http://www.hig.no/
UH Høgskolen i Hedmark Anna  Løken anna.loken@hihm.no http://www.hihm.no/
UH Høgskolen i Hedmark Eva Reiten Sæta eva.sata@hihm.no http://www.hihm.no/
UH Høgskolen i Lillehammer Sigbjørn  Hernes cristin@hil.no http://www.hil.no/biblioteket/forskning_og_publisering
UH Høgskolen i Nord-Trøndelag Anne  Grønli anne.gronli@hint.no http://www.hint.no/
UH Høgskolen i Nord-Trøndelag Ingrid  Eggen (hovedkontakt) ingrid.eggen@hint.no http://www.hint.no/
UH Høgskolen i Oslo og Akershus Tanja  Strøm tanja.strom@hioa.no http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Cristin
UH Høgskulen i Sogn og fjordane Astrid  Sandnes astrid.sandnes@hisf.no http://www.hisf.no
UH Høgskulen i Sogn og fjordane Lise  Vik-Haugen lise.vik-haugen@hisf.no http://www.hisf.no/
UH Høgskolen Stord/Haugesund Camilla  Wang Pedersen camilla.wang@hsh.no http://www.hsh.no/studier.htm
UH Høgskolen i Sør-Trøndelag Lisbeth  Jahren lisbeth.jahren@hist.no http://hist.no/
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Cecilie  Fossli cristin-admin@hbv.no http://bibliotek.usn.no/forskerstotte/
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Kjell Ove Jahr cristin-admin@hbv.no http://bibliotek.usn.no/forskerstotte/
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Mikael  Lagerborg cristin-admin@hbv.no http://bibliotek.usn.no/forskerstotte/
UH Høgskulen i Volda Bente Gunn Lien bentegl@hivolda.no http://www.hivolda.no/
UH Høgskulen i Volda Geir  Tangen Geir.Tangen@hivolda.no http://www.hivolda.no/
UH Høgskolen i Østfold Else Helene Norheim else.h.norheim@hiof.no http://www.hiof.no/
UH Høgskolen i Østfold Tatiana Volkova tatiana.b.volkova@hiof.no http://www.hiof.no/
UH Høgskolen i Østfold Tore Buarøy tore.o.buaroy@hiof.no http://www.hiof.no/
UH Høgskolen i Østfold Hanne  Dybvik hanne.dybvik@hiof.no http://www.hiof.no/
UH Høgskolen i Østfold Ketil  Isaksen ketil.isaksen@hiof.no http://www.hiof.no/
UH Høgskolen i Østfold Heidi  Bodal heidi.bodal@hiof.no http://www.hiof.no/
UH Høgskolen i Ålesund Anne  Hauso aha@hials.no http://www.hials.no/
UH Høgskolen i Ålesund Astrid  Engelsen ae@hials.no http://www.hials.no/
UH Samisk høgskole/Sámi allaskuvla Mette Irene Hætta metteih@samiskhs.no http://www.samiskhs.no/
UH Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Sidsel  Moum Sidsel.Moum@adm.aho.no http://www.aho.no/
UH Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Vibeke  Aurmo vibeke.aurmo@adm.aho.no http://www.aho.no/
UH Høgskolen i Molde Timo  Brøyn timo.broyn@himolde.no http://www.himolde.no/
UH Høgskolen i Molde Tove  Oddtrøen tove.oddtroen@himolde.no http://www.himolde.no/
UH Norges handelshøyskole Fredrik  Kavli fredrik.kavli@nhh.no http://www.nhh.no/no/biblioteket/forskningsdokumentasjon.aspx
UH Norges idrettshøgskole Dag Ivar Uri dag.ivar.uri@nih.no http://www.nih.no/
UH Norges musikkhøgskole Otto Christian Pay ocp@nmh.no http://www.nmh.no/
UH Norges musikkhøgskole Tone  Elofsson tone.elofsson@nmh.no http://www.nmh.no/
UH NMBU Anne Cathrine Munthe cristin@nmbu.no http://www.nmbu.no/
UH Ansgar Teologiske høgskole Birgit  Myrene myrene@ansgarskolen.no http://www.ansgarhogskole.no/
UH Høgskolen Betanien (VID) Margrethe B. Søvik margrethe.sovik@vid.no http://www.vid.no/
UH Campus Kristiania Ingeborg  Teigland ingeborg.teigland@nhck.no http://www.campuskristiania.no/
UH Diakonhjemmet høgskole (VID) Hilde  Trygstad hilde.trygstad@vid.no http://www.diakonhjemmet.no/DHS
UH Dronning Mauds Minne Høgskole Kjersti Langslet Rygh klr@dmmh.no http://www.dmmh.no/
UH Fjellhaug Internasjonale høgskole Tom Erik Hamre thamre@fjellhaug.no http://www.fih.fjellhaug.no/
UH Haraldsplass diakonale høgskole (VID) Irene  Hunskår irene.hunskar@vid.no http://www.vid.no/
UH Høyskolen Diakonova Mona  Christiansen moc@diakonova.no http://www.diakonova.no/hoyskolen
UH Høyskolen Diakonova Jenny  Owe jen@diakonova.no http://www.diakonova.no/hoyskolen
UH Høyskolen for ledelse og teologi Tommy  Davidsson tommy.davidsson@hoyskolen.org http://hoyskolen.org/
UH Lovisenberg diakonale høgskole Fredrik Solvang Pettersen Fredrik.Solvang.Pettersen@ldh.no http://www.ldh.no/
UH Lovisenberg diakonale høgskole Mia Alexandra Ølnes mia.olnes@ldh.no http://www.ldh.no/
UH NLA Høgskolen Odd Kjetil Rangnes OddKjetil.Rangnes@NLA.no http://www.nla.no/
UH NLA Høgskolen Bente  Solheim Bente.Solheim@NLA.no http://www.nla.no/
UH NLA Høgskolen Marianne Grøvlen Sandven MarianneGrovlen.Sandven@NLA.no http://www.nla.no/
UH Steinerhøyskolen Trude Bø Trude.Bo@steinerhoyskolen.no http://www.steinerhoyskolen.no
UH Westerdals Oslo ACT Oda Rosenkilde rosoda@westerdals.no http://www.westerdals.no/
UH Handelshøyskolen BI Torill  Eide torill.eide@bi.no http://bi.no/
UH Handelshøyskolen BI Ingun  Grytli ingun.grytli@bi.no http://bi.no/
UH Menighetsfakultetet - Det teologiske Menighetsfakultet Elna  Strandheim elna.strandheim@mf.no http://www.mf.no/
UH Menighetsfakultetet - Det teologiske Menighetsfakultet Bente  Røren bente.roren@mf.no http://www.mf.no/
UH Misjonshøyskolen (VID) Nina Sundnes Drønen nina.sundnes.dronen@vid.no http://www.vid.no/
UH Kunsthøgskolen i Oslo Anette Waller anette.waller@khio.no http://www.khio.no/
UH Bjørknes høyskole Monica  Matheson monica@bjorkneshoyskole.no http://www.bjorknes.no/hoyskole/default.asp
UH Forsvaret - Forsvarets høgskole Nina Eskild Riege nriege@fhs.mil.no https://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole
UH Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Mikkjell Lønning ml@hlb.no http://www.hlb.no/
UH Politihøgskolen Mette  Berg metber@phs.no http://www.phs.no/
UH UNIS - Universitetssenteret på Svalbard Cathrine Linn Fjeldstad cristin@unis.no http://www.unis.no/
Helse Sjukehusapoteka Vest Øysten Rune Torgauten oystein.rune.torgauten@sav.no http://sjukehusapoteka-vest.no/
Helse Helse Vest RHF Reidar  Thorstensen reidar.thorstensen@helse-bergen.no http://www.helse-vest.no/
Helse Helse Bergen HF - Haukeland Universitetssykehus Sabrina Johannessen cristin@helse-bergen.no http://www.haukeland.no/
Helse Helse Bergen HF - Haukeland Universitetssykehus Bernt Olav Økland cristin@helse-bergen.no http://www.haukeland.no/
Institutt Telemarksforsking Karl Gunnar Sanda sanda@tmforsk.no http://www.telemarksforsking.no/start/main.asp
Institutt Agderforskning Michael  Ricke Michael.Ricke@agderforskning.no http://www.agderforskning.no/
Institutt Bioforsk Åse  Grundstrøm ase.grundstrom@nibio.no http://www.nibio.no/
Institutt Bygdeforsk - Norsk senter for bygdeforskning Linn Heidi Vinje linn.heidi.vinje@bygdeforskning.no http://www.bygdeforskning.no/
Institutt Bygdeforsk - Norsk senter for bygdeforskning Tamila Thomassen tamila.thomassen@bygdeforskning.no http://www.bygdeforskning.no/
Institutt Bygdeforsk - Norsk senter for bygdeforskning Svein Frisvoll svein.frisvoll@bygdeforskning.no http://www.bygdeforskning.no/
Institutt Bygdeforsk - Norsk senter for bygdeforskning Liv Bjørnaas liv.bjornaas@bygdeforskning.no http://www.bygdeforskning.no/
Institutt CICERO - Senter for klimaforskning Paolo  Zupin paolo.zupin@cicero.oslo.no http://www.cicero.uio.no/home/
Institutt CICERO - Senter for klimaforskning Bob  van Oort bvo@cicero.oslo.no http://www.cicero.uio.no/home/
Institutt CICERO - Senter for klimaforskning Sigrid Rian Song sigrid.rian.song@cicero.oslo.no http://www.cicero.uio.no/home/
Institutt CMI - Chr. Michelsens Institutt Vigdis  Gåskjenn vigdis.gaskjenn@cmi.no http://www.cmi.no/
Institutt CMI - Chr. Michelsens Institutt Merete  Leby merete.leby@cmi.no http://www.cmi.no/
Institutt CMR - Christian Michelsen Research AS Per Gunnar Lunde pgl@cmr.no http://www.cmr.no/
Institutt Forskningsstiftelsen Fafo Anne Britt Djuve Anne.Britt.Djuve@fafo.no http://www.fafo.no/
Institutt Forskningsstiftelsen Fafo Bente G. Pettersen bente.pettersen@fafo.no http://www.fafo.no/
Institutt Forskningsstiftelsen Fafo Eli Eriksen Sveen eli.sveen@fafo.no http://www.fafo.no/
Institutt FFI - Forsvarets forskningsinstitutt Synnøve  Eifring biblioteket@ffi.no http://www.ffi.no/
Institutt FFI - Forsvarets forskningsinstitutt Bjørg Uhlen Bjorg.Uhlen@ffi.no http://www.ffi.no/
Institutt FNI - Fridtjof Nansens Institutt Claes Lykke Ragner claes.ragner@fni.no http://www.fni.no/
Institutt Havforskningsinstituttet Elen  Hals elen.hals@imr.no http://www.imr.no/
Institutt Havforskningsinstituttet Kristian  Seterås kristian.seteraas@imr.no http://www.imr.no/
Institutt IFE - Institutt for energiteknikk Gro  Hørthe gro.horthe@ife.no http://www.ife.no/
Institutt IRIS - International Research Institute of Stavanger Aashild  Finnestad Aashild.Finnestad@iris.no http://www.iris.no/
Institutt IRIS - International Research Institute of Stavanger Nina Bussesund Roth nbr@iris.no http://www.iris.no/
Institutt ISF - Institutt for samfunnsforskning Jon Haakon Hustad jhh@samfunnsforskning.no http://www.samfunnsforskning.no/
Institutt KRUS - Kriminalomsorgens utdanningssenter Eirin Thomassen eirin.thomassen@krus.no http://www.krus.no/
Institutt MARINTEK - Norsk marinteknisk forskningsinstitutt AS Inger  Gudmundsen Inger.Gudmundsen@marintek.sintef.no http://www.sintef.no/home/MARINTEK/
Institutt Nasjonalmuseet for arkitektur, kunst og design Turid  Aakhus turid.aakhus@nasjonalmuseet.no http://www.nasjonalmuseet.no/
Institutt Folkehelseinstituttet Brit  Kjønigsen brit.kjonigsen@fhi.no http://www.fhi.no/
Institutt Folkehelseinstituttet Bo  Valentin Bo.Valentin@fhi.no http://www.fhi.no/
Institutt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Lien Nguyen lien.nguyen@kunnskapssenteret.no http://www.kunnskapssenteret.no/
Institutt NERSC - Nansen senter for miljø og fjernmåling Marian  Tvedt marian.tvedt@nersc.no http://www.nersc.no/
Institutt NGI - Norges Geotekniske institutt Ellen  Raddum Ellen.Raddum@ngi.no http://www.ngi.no/
Institutt NGI - Norges geotekniske institutt Margareta  Grahn Eva.Margareta.Grahn@ngi.no http://www.ngi.no/
Institutt NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning Jan-Tore Berghei jan-tore.berghei@nibr.no http://www.nibr.no/no/
Institutt NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning Unn  Myklebost unn.myklebost@nifes.no http://www.nifes.no/
Institutt NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Claes  Lampi claes.lampi@nifu.no http://www.nifu.no/
Institutt NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Inger  Henaug inger.henaug@nifu.no http://www.nifu.no/
Institutt NILU - Norsk institutt for luftforskning Kari M. Kvamsdal kmk@nilu.no http://www.nilu.no/
Institutt NILU - Norsk institutt for luftforskning Hildegunn  Hammer hha@nilu.no http://www.nilu.no/
Institutt NINA - Norsk institutt for naturforskning Siri Aashaug Sæther siri.saether@nina.no http://www.nina.no/
Institutt NIVA - Norsk institutt for vannforskning Liv Mildrid Melkild Avset liv.avset@niva.no http://www.niva.no/
Institutt NIVA - Norsk institutt for vannforskning Guro Ladderud Mittet gmi@niva.no http://www.niva.no/
Institutt NIOM - Nordisk institutt for odontologiske materialer Katrine  Isene k.h.isene@niom.no http://www.niom.no/
Institutt NOFIMA AS Lise-Lotte  Kristensen lise-lotte.kristensen@nofima.no http://www.nofima.no/
Institutt NOFIMA AS Irene  Tabone Irene.Tabone@Nofima.no http://www.nofima.no/
Institutt NOFIMA AS Kjetil  Aune kjetil.aune@nofima.no http://www.nofima.no/
Institutt Nordlandsforskning Evgueni Vinogradov evi@nforsk.no http://www.nordlandsforskning.no/
Institutt Stiftelsen Norsar Wenche Hansen wenche@norsar.no http://www.norsar.no/
Institutt NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning Stefka Eriksen stefka.eriksen@niku.no http://www.niku.no/
Institutt NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning Elisabeth  Andersen elisabeth.andersen@niku.no http://www.niku.no/
Institutt NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning Sigurd  Nesse sigurd.nesse@niku.no http://www.niku.no/
Institutt Norsk Regnesentral Kari Åse Homme Kari.Aase.Homme@nr.no http://www.nr.no/
Institutt NORUT - Northern Research Institute AS Berit Moldenæs berit.moldenaes@norut.no http://www.norut.no
Institutt NORUT - Northern Research Institute Narvik AS Ingeborg  Sandvik ingeborg.sandvik@norut.no http://www.norut.no/narvik/
Institutt NUPI - Norsk utenrikspolitisk institutt Silje  Nålsund sn@nupi.no http://www.nupi.no/
Institutt NUPI - Norsk utenrikspolitisk institutt Elin Maria Fiane emf@nupi.no http://www.nupi.no/
Institutt NTNU Samfunnsforskning AS Kari  Laupstad kari.laupstad@samfunn.ntnu.no http://samforsk.no/Sider/Hjem.aspx
Institutt NTNU Samfunnsforskning AS Ragnhild Birgitte Overland ragnhild.overland@samfunn.ntnu.no http://samforsk.no/Sider/Hjem.aspx
Institutt UniResearch Polytec AS Irene  Karlsen irene.karlsen@polytec.no http://polytec.no/
Institutt UniResearch Polytec AS Eirik  Apeland Eirik.Apeland@polytec.no http://polytec.no/
Institutt PRIO - Institutt for fredsforskning Damian  Laws damian@prio.no http://prio.no/
Institutt PRIO - Institutt for fredsforskning Lars Even Andersen larsea@prio.no http://prio.no/
Institutt SIFO - Statens institutt for forbruksforskning Berit  Fjeldheim berit.n.fjeldheim@sifo.no http://www.sifo.no/
Institutt SINTEF energi Laila Økdal Aksetøy Laila.O.Aksetoy@sintef.no http://www.sintef.no/SINTEF-Energi-AS/
Institutt SINTEF fiskeri og havbruk AS Karoline  Ski karoline.ski@sintef.no http://www.sintef.no/Fiskeri-og-Havbruk-AS/
Institutt SINTEF Petroleum AS Ingunn  Tiller Ingunn.Tiller@sintef.no http://www.sintef.no/petroleum
Institutt SINTEF Petroleum AS Kristin  Lind Kristin.Lind@sintef.no http://www.sintef.no/petroleum
Institutt SINTEF Raufoss Manufacturing Lieke Oosterhout lieke.oosterhout@sintef.no http://www.sintef.no/sintef-raufoss-manufacturing-as/
Institutt SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning Johanne  Longva jl@sirus.no http://www.sirus.no/
Institutt SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning Linda C. Solheim lcs@sirus.no http://www.sirus.no/
Institutt SNF - Samfunns- og næringslivsforskning AS Anne Kristin Wilhelmsen AnneKristin.Wilhelmsen@snf.no http://www.snf.no/
Institutt STAMI - Staten arbeidsmiljøinstitutt Benedicte  Mohr Benedicte.Mohr@stami.no http://www.stami.no/
Institutt Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Gry  Nystrøm gry.nystrom@frisch.uio.no http://www.frisch.uio.no/
Institutt Stiftelsen SINTEF (IKT) Doris  Lund doris.lund@sintef.no http://www.sintef.no/
Institutt Stiftelsen SINTEF (Byggforsk) Elin Greta Fridhjofsdottir elingreta.frdthjofsdottir@sintef.no http://www.sintef.no/
Institutt Stiftelsen SINTEF (teknologi og samfunn) Tine Levin Granlund tine.l.granlund@sintef.no http://www.sintef.no/
Institutt Stiftelsen SINTEF (materialer og kjemi) Ida  Lauritzen ida.lauritzen@sintef.no http://www.sintef.no/
Institutt Stiftelsen SINTEF Trond  Haug Trond.Haug@sintef.no http://www.sintef.no/
Institutt Tel-Tek Liv  Axelsen liv.axelsen@tel-tek.no http://www.tel-tek.no/
Institutt Trøndelag forskning og utvikling AS Inghild Aldal Jørgenvåg post@tfou.no http://www.tfou.no/
Institutt TØI - Transportøkonomisk institutt Anne-Lise  Strømmen Anne-Lise.Myren_Strommen@toi.no https://www.toi.no/
Institutt TØI - Transportøkonomisk institutt Trude Kvalsvik Trude.Kvalsvik@toi.no https://www.toi.no/
Institutt UNI Research Hanne  Fosheim hanne.fosheim@uni.no http://uni.no/
UH UNIK - Universitetssenteret på Kjeller Kristin  Scheen kristins@unik.no http://www.unik.no/
Institutt Vestlandsforsking Anne Lise U. Skaar als@vestforsk.no http://www.vestforsk.no/
Institutt Veterinærinstituttet Hanne Twedt Berli cristin@vetinst.no http://www.vetinst.no/
Institutt Østfoldforskning AS Siw M. Nordahl siw@ostfoldforskning.no http://ostfoldforskning.no/
Institutt Østlandsforskning AS Merethe  Lerfald ml@ostforsk.no http://www.ostforsk.no/
Helse Akershus universitetssykehus HF Reidun  Skårerhøgda reidun.skarerhogda@ahus.no http://ahus.no/
Helse Akershus universitetssykehus HF Karin  Vassbakk Karin.Anne.Vassbakk@ahus.no http://ahus.no/
Helse Betanien Hospital (Telemark) Elisabeth  Sagafos elisabeth.sagafos@betanienhospital.no http://www.betanienhospital.no/
Helse Betanien Hospital HF Reidun  Fosse reidun.fosse@betanienhospital.no http://www.betanienhospital.no/
Helse Diakonhjemmet sykehus AS Anne-Lise Berthelsen anne-lise.berthelsen@diakonsyk.no http://www.diakonhjemmetsykehus.no/
Helse Frambu senter for sjeldne diagnoser Karin Evy Rønningen ker@frambu.no http://frambu.no/
Helse LHL-klinikkene Christina Wikstrøm Hilmarsen christina.hilmarsen@lhl.no http://www.lhl.no/
Helse Helgelandssykehuset HF Jens  Thimm Jens.Thimm@helgelandssykehuset.no http://www.helgelandssykehuset.no/
Helse Helgelandssykehuset HF Aslak  Himle Aslak.Himle@helgelandssykehuset.no http://www.helgelandssykehuset.no/
Helse Finnmarkssykehuset - Helse Finnmark HF Mette  Kjær mette.kjaer@helse-finnmark.no http://helse-finnmark.no/
Helse Helse Fonna HF Helge  Børresen helge.boerresen@helse-fonna.no http://helse-fonna.no/
Helse Helse Fonna HF Doris  Gundersen Doris.Irene.Gundersen@helse-fonna.no http://helse-fonna.no/
Helse Helse Førde HF Guro Mjanger guro.mjanger@helse-forde.no http://helse-forde.no/
Helse Helse Midt-Norge RHF May Britt Kjelsaas may.britt.kjelsaas@helse-midt.no http://www.helse-midt.no/
Helse Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Helse Nord RHF Vidar  Anderssen vidar.anderssen@unn.no http://unn.no/
Helse Helse Nord RHF Tove Klæboe Nilsen tove.klaeboe.nilsen@helse-nord.no http://www.helse-nord.no/
Helse Helse Møre og Romsdal HF Trine  Sandblost trine.sandblost@helse-mr.no http://www.helse-mr.no/
Helse Helse Møre og Romsdal HF Trond Are Johnsen Trond.Are.Johnsen@helse-mr.no http://www.helse-mr.no/
Helse Helse Møre og Romsdal HF Bodil  Røyset Bodil.Royset@helse-mr.no http://www.helse-mr.no/
Helse Helse Nord-Trøndelag HF Linn B. Hølvold LinnBenjaminsen.Holvold@helse-nordtrondelag.no http://www.hnt.no/
Helse Helse Nord-Trøndelag HF Marianne Lysne Marianne.Lysne@helse-nordtrondelag.no http://www.hnt.no/
Helse Helse Sør-Øst RHF Øystein  Krüger oystein.kruger@helse-sorost.no http://www.helse-sorost.no/
Helse Helse Sør-Øst RHF Tanja Schiøtz Wigley Tanja.Schiotz.Wigley@helse-sorost.no http://www.helse-sorost.no/
Helse Kreftregisteret Sonja  Semcesen Sonja.Semcesen@kreftregisteret.no http://kreftregisteret.no/
Helse Martina Hansens Hospital Elisabeth  Thornes elisabeth.thornes@mhh.no http://mhh.no/
Helse Modum Bad Amina  Kaggestad amina.kaggestad@modum-bad.no http://www.modum-bad.no/
Helse Nordlandssykehuset HF Petter  Øien petter.oien@nordlandssykehuset.no http://www.nordlandssykehuset.no/
Helse Nordlandssykehuset HF Lill Magna Lekanger lill.magna.lekanger@nlsh.no http://www.nordlandssykehuset.no/
Helse Oslo universitetssykehus HF Pål  Bakke pal.bakke@oslo-universitetssykehus.no http://www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk_/forskning_/forskningsstotte_/tema_/publisering_/Sider/cristin-rutiner.aspx
Helse Private ideelle i Helse-Vest(Haraldsplass Diakonale sykehus) Ida Kristine Sangnes ida.kristine.sangnes@ihelse.net http://www.helse-vest.no/fagfolk/avtale/Sider/private-ideelle-institusjonar.aspx
Helse RBUP Øst og Sør Brynhildur Axelsdottir (Undervisningsavdelingen) ba@r-bup.no http://www.r-bup.no/
Helse RBUP Øst og Sør Monica Werner (Spedbarnsnettverket) monica.werner@r-bup.no http://www.r-bup.no/
Helse RBUP Øst og Sør Mari Elvsåshagen mari.elvsashagen@r-bup.no http://www.r-bup.no/
Helse RBUP Øst og Sør Ingvild Follestad (Hovedkontakt) ibf@r-bup.no http://www.r-bup.no/
Helse Revmatismesykehuset AS Bente  Hamnes bente.hamnes@revmatismesykehuset.no http://revmatismesykehuset.no/
Helse Revmatismesykehuset AS Mai Kristin Berge Karlsen Mai.Kristin.Karlsen@revmatismesykehuset.no http://revmatismesykehuset.no/
Helse St. Olavs hospital HF Nina  Slind Nina.Slind@stolav.no http://stolav.no/
Helse St. Olavs hospital HF Ingerid Brænne Arbo Ingerid.Brenne.Arbo@stolav.no http://stolav.no/
Helse Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssykehus Fredrik  Feyling fredrik.feyling@sus.no http://sus.no/
Helse Sunnaas sykehus HF Anette  Juelsen Annette.Juelsen@sunnaas.no http://sunnaas.no/
Helse Sunnaas sykehus HF Vegard Strøm Vegard.Strom@sunnaas.no http://sunnaas.no/
Helse Sykehusapotek Nord HF Beate Hennie Garcia Beate.Hennie.Garcia@unn.no http://www.sykehusapotek-nord.no/
Helse Sykehusapotekene HF Liv  Mathiesen Liv.Mathiesen@sykehusapotekene.no http://sykehusapotekene.no/
Helse Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Anne Lise Sagen-Major anne.lise.sagen.major@sykehusapoteket.no http://www.sykehusapoteket.no/
Helse Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Liv Johanne Wekre liv.j.wekre@sykehusapoteket.no http://www.sykehusapoteket.no/
Helse Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Ingvild Klevan Ingvild.Klevan@sykehusapoteket.no http://www.sykehusapoteket.no/
Helse Sykehuset i Vestfold HF Mariann  Mathisen mariann.mathisen@siv.no http://www.siv.no/
Helse Sykehuset i Vestfold HF Rikke Aune Asbjørnsen rikke.aune.asbjornsen@siv.no http://www.siv.no/
Helse Sykehuset i Vestfold HF Helene Johannessen helej4@siv.no http://www.siv.no/
Helse Sykehuset Innlandet HF Anett Dokken anett.dokken@sykehuset-innlandet.no http://www.sykehuset-innlandet.no/
Helse Sykehuset Innlandet HF Lina Melketiene lina.melketiene@sykehuset-innlandet.no http://www.sykehuset-innlandet.no/
Helse Sykehuset Telemark HF Anita  Lilius anita.lilius@sthf.no http://sthf.no/
Helse Sykehuset Telemark HF Stine Helene Dahl sthdah@sthf.no http://sthf.no/
Helse Sykehuset Østfold HF Marianne  Eckhoff marianne.eckhoff@so-hf.no http://sykehuset-ostfold.no/
Helse Sykehuset Østfold HF Ellen Cecilia Mandem ellen.cicilia.mandem@so-hf.no http://sykehuset-ostfold.no/
Helse Sykehuset Østfold HF Øyvind Gjems Fjeldbu Oyvind.Gjems.Fjeldbu@so-hf.no http://sykehuset-ostfold.no/
Helse Sørlandet sykehus HF Sandrine  Schuhler-Slotten sandrine.schuhler.slotten@sshf.no http://sshf.no/
Helse Sørlandet sykehus HF Sissel M. Ledang sissel.ledang@sshf.no http://sshf.no/
Helse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Karl-Heinz  Valtl karl-heinz.valtl@unn.no http://unn.no/
Helse Valnesfjord Helsesportssenter Jann Hårek Lillevoll jann.lillevoll@vhss.no http://www.vhss.no/
Helse Vestre Viken HF Bente  Wiik Bente.Wiik@vestreviken.no http://vestreviken.no/
Institutt Nasjonalmuseet for arkitektur, kunst og design Hildegunn  Gullåsen hildegunn.gullaasen@nasjonalmuseet.no http://www.nasjonalmuseet.no/
Helse NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) Hege Eriksen Oswald h.e.oswald@nkvts.unirand.no http://www.nkvts.no/Pages/Index.aspx
UH Forsvaret - Luftkrigsskolen Anniken Langøigjelten anniken.langoigjelten@lksk.mil.no http://forsvaret.no/Sider/default.aspx
UH Forsvaret - Sjøkrigsskolen Kari  Jensen kari.jensen@sksk.mil.no http://forsvaret.no/Sider/default.aspx
UH Forsvaret - Krigsskolen Lene  Bomann-Larsen lbomannlarsen@mil.no http://forsvaret.no/Sider/default.aspx
UH Forsvaret - Forsvarets ingeniørhøgskole Mass Soldal Lund masssoldallund@gmail.com http://forsvaret.no/Sider/default.aspx
UH Universitetet i Nordland Anne  Nysæter anne.b.nysater@nord.no http://uin.no
Institutt Stiftelsen SINTEF (teknologi og samfunn) Geir  Tyrmi geir.tyrmi@sintef.no http://www.sintef.no
UH Høgskolen i Gjøvik Klaus Jøran Tollan klaust@hig.no http://www.hig.no
UH Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Kjersti  Bergheim Kjersti.Bergheim@adm.aho.no http://www.aho.no
Institutt CMI - Chr. Michelsens Institutt Magnus  Hatlebakk magnus.hatlebakk@cmi.no http://www.cmi.no
Institutt IRIS - International Research Institute of Stavanger Mette Stokseth Myhre mette.stokseth-myhre@iris.no http://www.iris.no
Helse Sykehuset Østfold HF Anne Katrine Gullvåg anne.katrine.gullvag@so-hf.no http://sykehuset-ostfold.no
Helse Sykehuset i Vestfold HF Zdravka  Golub zdravka.golub@siv.no http://www.siv.no
UH Universitetet i Nordland Marianne  Hatlestad marianne.hatlestad@uin.no http://uin.no
UH Forsvaret - Krigsskolen Rita  Hansen ritahansen@hotmail.com http://forsvaret.no/Sider/default.aspx
UH Høgskolen Stord/Haugesund Ragnhild Hageberg ragnhild.hageberg@hsh.no http://www.hsh.no/studier.html
UH Universitetet i Agder Audun Svein Hofseth audun.hofseth@uia.no http://www.uia.no/no/portaler/bibliotek/forskning_og_publisering/forskningsdokumentasjon/cristin
Helse Helse Nord RHF/Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vidar  Andersen vidar.anderssen@unn.no http://www.helse-nord.no
UH NMBU Solveig  Fossum-Raunehaug cristin@nmbu.no http://www.nmbu.no
Institutt Bygdeforsk - Norsk senter for bygdeforskning Mariann  Villa mariann.villa@bygdeforskning.no http://www.bygdeforskning.no
Helse Lovisenberg Diakonale Sykehus Ragni  Johansen ragni.johansen@lds.no http://lds.no
Institutt Forskningsstiftelsen Fafo Jon  Pedersen jon.pedersen@fafo.no http://www.fafo.no
Institutt Norsk institutt for skog og landskap Charlotte Buus Jensen charlotte.buusjensen@nibio.no http://www.nibio.no
Institutt Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Berit Grimsrud berit-helen.grimsrud@nibio.no http://www.nibio.no
Institutt Møreforsking AS Olav Fure olav.fure@moreforsk.no http://www.moreforsk.no
Institutt Møreforsking AS Marianne Lindhjem Staurset marianne@mfaa.no http://www.moreforsk.no
Institutt Møreforsking Molde AS Tone Finnøy Straumsheim tone.straumsheim@himolde.no http://www.moreforsk.no
Institutt Teknova AS Hilde Midtbø hilde.midtbo@teknova.no http://www.teknova.no
 
Publisert 10. apr. 2014 12:47 - Sist endret 27. mars 2015 11:36