print logo

Oversikt over superbrukere

Her finnes en oversikt over institusjoner som bruker CRIStin og hvem som er kontaktperson (superbruker) ved den enkelte institusjon. Alle henvendelser til CRIStin angående bruk at systemet skal gå via den lokale CRIStin-kontakten.

Listen kan sorteres pr. kolonne (blå overskrifter)

Sektor Institusjon Navn E-post Hjemmeside
Institutt Meteorologisk Institutt Ingrid Våset iv@met.no Hjemmeside - MET
Institutt Meteorologisk Institutt Per Helmer Skaali per.helmer.skaali@met.no Hjemmeside - MET
UH NMBU Lisbeth  Eriksen cristin@nmbu.no Cristininformasjon ved NMBU
UH NTNU Liv  Gaustad cristin-hjelp@ntnu.no Oversikt over superbrukere ved NTNU
UH Universitetet i Agder Tord  Augland tord.augland@uia.no Cristin-informasjon ved UiA
Helse Lovisenberg Diakonale Sykehus Anners Lerdal anners.lerdal@lds.no Hjemmeside - LDS
UH Universitetet i Bergen Karin Cecilia Rydving cristin@uib.no Cristin-informasjon ved UiB
UH Universitetet i Bergen Irene Eikefjord cristin@uib.no Cristin-informasjon ved UiB
UH Universitetet i Bergen Tormod Strømme cristin@uib.no Cristin-informasjon ved UiB
UH Universitetet i Bergen Ingrid Cutler cristin@uib.no Cristin-informasjon ved UiB
UH Nord universitet Marit Strandås marit.strandas@nord.no Hjemmeside - Nord Universitet
UH Nord universitet Kari Pettersen kari.pettersen@nord.no Hjemmeside - Nord Universitet
UH Universitetet i Oslo Herman  Strøm herman.strom@admin.uio.no Oversikt over superbrukere ved UiO
UH Universitetet i Oslo Margaret  Fotland m.l.fotland@admin.uio.no Oversikt over superbrukere ved UiO
UH Universitetet i Stavanger Suvada  Veledar cristin@uis.no http://www.uis.no/
UH Universitetet i Stavanger Anita  Berg cristin@uis.no Oversikt over superbrukere ved UiS
UH UiT Norges arktiske universitet Randi  Østhus randi.osthus@uit.no Cristin-informasjon ved UiT
UH Høgskolen i Bergen (Høgskulen på Vestlandet) Ragnhild Vingsand cristin@hib.no Hjemmeside - HVL
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Kari  Fagerjord cristin-admin@usn.no Cristininformasjon ved HSN
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Ingeborg  Stensli cristin-admin@usn.no Cristininformasjon ved HSN
UH Høgskolen i Hedmark (Høgskolen i Innlandet) Anna  Løken anna.loken@hihm.no Cristininformasjon ved Høgskolen i Innlandet
UH Høgskolen i Hedmark (Høgskolen i Innlandet) Eva Reiten Sæta eva.sata@hihm.no Cristininformasjon ved Høgskolen i Innlandet
UH Høgskolen i Lillehammer (Høgskolen i Innlandet) Sigbjørn  Hernes cristin@hil.no Cristininformasjon ved Høgskolen i Innlandet
UH Nord universitet Ingrid Eggen (hovedkontakt) ingrid.eggen@nord.no Hjemmeside - Nord universitet
UH Høgskolen i Oslo og Akershus Tanja Strøm tanja.strom@hioa.no Oversikt over superbrukere ved HiOA
UH Høgskulen i Sogn og fjordane (Høgskulen på Vestlandet) Astrid  Sandnes astrid.sandnes@hvl.no Hjemmeside - HVL
UH Høgskulen i Sogn og fjordane (Høgskulen på Vestlandet) Lise  Vik-Haugen lise.vik-haugen@hvl.no Hjemmeside - HVL
UH Høgskolen Stord/Haugesund (Høgskulen på Vestlandet) Camilla  Wang Pedersen camilla.wang@hvl.no Hjemmeside - HVL
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Cecilie  Fossli cristin-admin@usn.no Cristininformasjon ved HSN
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Kjell Ove Jahr cristin-admin@usn.no Cristininformasjon ved HSN
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Mikael  Lagerborg cristin-admin@usn.no Cristininformasjon ved HSN
UH Høgskulen i Volda Bente Gunn Lien bentegl@hivolda.no Cristininformasjon ved Høgskolen i Volda
UH Høgskulen i Volda Geir  Tangen Geir.Tangen@hivolda.no Cristininformasjon ved Høgskolen i Volda
UH Høgskolen i Østfold Else Helene Norheim else.h.norheim@hiof.no Cristininformasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Tatiana Volkova tatiana.b.volkova@hiof.no Cristininformasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Tore Buarøy tore.o.buaroy@hiof.no Cristininformasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Hanne  Dybvik hanne.dybvik@hiof.no Cristininformasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Ketil  Isaksen ketil.isaksen@hiof.no Cristininformasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Heidi  Bodal heidi.bodal@hiof.no Cristininformasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Samisk høgskole/Sámi allaskuvla Mette Irene Hætta metteih@samiskhs.no Cristininformasjon ved Samisk Høgskole
UH Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Sidsel  Moum (hovedkontakt) Sidsel.Moum@adm.aho.no Hjemmeside - AHO
UH Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Vibeke  Aurmo vibeke.aurmo@adm.aho.no Hjemmeside - AHO
UH Høgskolen i Molde Timo  Brøyn timo.broyn@himolde.no Hjemmeside - HiMolde
UH Høgskolen i Molde Tove  Oddtrøen tove.oddtroen@himolde.no Hjemmeside - HiMolde
UH Norges handelshøyskole Fredrik  Kavli fredrik.kavli@nhh.no Hjemmeside - NHH
UH Norges idrettshøgskole Dag Ivar Uri dag.ivar.uri@nih.no Hjemmeside - Norges idrettshøgskole
UH Norges musikkhøgskole Otto Christian Pay ocp@nmh.no Hjemmeside - NMH
UH Norges musikkhøgskole Tone  Elofsson tone.elofsson@nmh.no Hjemmeside - NMH
UH NMBU Anne Cathrine Munthe cristin@nmbu.no Cristininformasjon ved NMBU
UH Ansgar Teologiske høgskole Birgit  Myrene myrene@ansgarskolen.no Hjemmeside - Ansgar Teologiske Høgskole
UH VID (Høgskolen Betanien) Margrethe B. Søvik margrethe.sovik@vid.no Hjemmeside - VID
UH Høyskolen Kristiania Ingeborg Teigland (hovedkontakt) Ingeborg.teigland@kristiania.no Hjemmeside - Høyskolen Kristiania
UH Høyskolen Kristiania Kjartan Holm Trætteberg KjartanHolm.Traetteberg@kristiania.no Hjemmeside - Høyskolen Kristiania
UH VID (Diakonhjemmet høgskole) Hilde Trygstad hilde.trygstad@vid.no Hjemmeside - VID
UH Dronning Mauds Minne Høgskole Kjersti Langslet Rygh klr@dmmh.no Hjemmeside - DMMH
UH Fjellhaug Internasjonale høgskole Tom Erik Hamre thamre@fjellhaug.no Hjemmeside - Fjellhaug Internasjonale Høgskole
UH VID (Haraldsplass diakonale høgskole) Irene Hunskår irene.hunskar@vid.no Hjemmeside - VID
UH Høyskolen Diakonova Mona  Christiansen moc@diakonova.no Hjemmeside - Høyskolen Diakonova
UH Høyskolen Diakonova Jenny  Owe jen@diakonova.no Hjemmeside - Høyskolen Diakonova
UH Høyskolen for ledelse og teologi Tommy  Davidsson tommy.davidsson@hoyskolen.org Hjemmeside - Høyskolen for ledelse og teologi
UH Lovisenberg diakonale høgskole Fredrik Solvang Pettersen Fredrik.Solvang.Pettersen@ldh.no Hjemmeside - LDH
UH Lovisenberg diakonale høgskole Mia Alexandra Ølnes mia.olnes@ldh.no Hjemmeside - LDH
UH NLA Høgskolen Odd Kjetil Rangnes (hovedkontakt) OddKjetil.Rangnes@NLA.no Hjemmeside - NLA
UH NLA Høgskolen Marianne Grøvlen Sandven MarianneGrovlen.Sandven@NLA.no Hjemmeside - NLA
UH Steinerhøyskolen Trude Bø Trude.Bo@steinerhoyskolen.no Hjemmeside - Steinerhøyskolen
UH Westerdals Oslo ACT Oda Rosenkilde rosoda@westerdals.no Hjemmeside - Westerdals
UH Handelshøyskolen BI Torill  Eide torill.eide@bi.no Hjemmeside - BI
UH Handelshøyskolen BI Ingun  Grytli ingun.grytli@bi.no Hjemmeside - BI
UH Menighetsfakultetet - Det teologiske Menighetsfakultet Elna  Strandheim elna.strandheim@mf.no Hjemmeside - Meninghetsfakultetet
UH Menighetsfakultetet - Det teologiske Menighetsfakultet Bente  Røren bente.roren@mf.no Hjemmeside - Meninghetsfakultetet
UH VID (Misjonshøyskolen) Nina Sundnes Drønen nina.sundnes.dronen@vid.no Hjemmeside - VID
UH Kunsthøgskolen i Oslo Anette Waller anette.waller@khio.no Hjemmeside - KHiO
UH Bjørknes høyskole Monica  Matheson monica@bjorkneshoyskole.no Hjemmeside - Bjørknes høyskole
UH Forsvaret - Forsvarets høgskole Nina Eskild Riege nriege@fhs.mil.no Hjemmeside - Forsvarets høgskole
UH Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Mikkjell Lønning ml@hlb.no Hjemmeside - Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
UH Politihøgskolen Mette  Berg metber@phs.no Hjemmeside - Politihøgskolen
UH UNIS - Universitetssenteret på Svalbard Cathrine Linn Fjeldstad cristin@unis.no Hjemmeside - UNIS
Helse Sjukehusapoteka Vest Øysten Rune Torgauten oystein.rune.torgauten@sav.no Hjemmeside - Sjukehusapoteka Vest
Helse Helse Vest RHF Reidar  Thorstensen reidar.thorstensen@helse-bergen.no Hjemmeside - Helse Vest RHF
Helse Helse Bergen HF - Haukeland Universitetssykehus Bernt Olav Økland cristin@helse-bergen.no Hjemmeside - Haukeland Universitetssykehus
Institutt Telemarksforsking Karl Gunnar Sanda sanda@tmforsk.no Hjemmeside - Telemarkforsking
Institutt Agderforskning Michael  Ricke Michael.Ricke@agderforskning.no Hjemmeside - Agderforskning
Institutt Norsk institutt for bioøkonomi Åse Grundstrøm bibliotek@nibio.no Hjemmeside - NIBIO
Institutt Bygdeforsk - Norsk senter for bygdeforskning Linn Heidi Vinje linn.heidi.vinje@bygdeforskning.no Hjemmeside - Bygdeforsk
Institutt Bygdeforsk - Norsk senter for bygdeforskning Tamila Thomassen tamila.thomassen@bygdeforskning.no http://www.bygdeforskning.no/
Institutt Bygdeforsk - Norsk senter for bygdeforskning Svein Frisvoll svein.frisvoll@bygdeforskning.no Hjemmeside - Bygdeforsk
Institutt Bygdeforsk - Norsk senter for bygdeforskning Liv Bjørnaas liv.bjornaas@bygdeforskning.no Hjemmeside - Bygdeforsk
Institutt CICERO - Senter for klimaforskning Paolo  Zupin paolo.zupin@cicero.oslo.no Hjemmeside - CICERO
Institutt CICERO - Senter for klimaforskning Bob  van Oort bvo@cicero.oslo.no Hjemmeside - CICERO
Institutt CICERO - Senter for klimaforskning Sigrid Rian Song sigrid.rian.song@cicero.oslo.no Hjemmeside - CICERO
Institutt CMI - Chr. Michelsens Institutt Vigdis  Gåskjenn vigdis.gaskjenn@cmi.no Hjemmeside - CMI
Institutt CMI - Chr. Michelsens Institutt Merete  Leby merete.leby@cmi.no Hjemmeside - CMI
Institutt CMR - Christian Michelsen Research AS Per Gunnar Lunde pgl@cmr.no Hjemmeside - CMR
Institutt Forskningsstiftelsen Fafo Anne Britt Djuve Anne.Britt.Djuve@fafo.no Hjemmeside - FAFO
Institutt Forskningsstiftelsen Fafo Bente G. Pettersen bente.pettersen@fafo.no Hjemmeside - FAFO
Institutt Forskningsstiftelsen Fafo Eli Eriksen Sveen eli.sveen@fafo.no Hjemmeside - FAFO
Institutt FFI - Forsvarets forskningsinstitutt Synnøve  Eifring biblioteket@ffi.no Hjemmeside - FFI
Institutt FFI - Forsvarets forskningsinstitutt Bjørg Uhlen Bjorg.Uhlen@ffi.no Hjemmeside - FFI
Institutt FNI - Fridtjof Nansens Institutt Claes Lykke Ragner claes.ragner@fni.no Hjemmeside - FNI
Institutt Havforskningsinstituttet Elen  Hals elen.hals@imr.no Hjemmeside - Havforskningsinstituttet
Institutt Havforskningsinstituttet Kristian  Seterås kristian.seteraas@imr.no Hjemmeside - Havforskningsinstituttet
Institutt IFE - Institutt for energiteknikk Gro  Hørthe gro.horthe@ife.no Hjemmeside - IFE
Institutt IRIS - International Research Institute of Stavanger Aashild  Finnestad Aashild.Finnestad@iris.no Hjemmeside - IRIS
Institutt IRIS - International Research Institute of Stavanger Nina Bussesund Roth nbr@iris.no Hjemmeside - IRIS
Institutt ISF - Institutt for samfunnsforskning Jon Haakon Hustad jhh@samfunnsforskning.no Hjemmeside - ISF
Institutt KRUS - Kriminalomsorgens utdanningssenter Eirin Thomassen eirin.thomassen@krus.no Hjemmeside - KRUS
Institutt MARINTEK - Norsk marinteknisk forskningsinstitutt AS (SINTEF Ocean) Inger Gudmundsen (hovedkontakt) Inger.Gudmundsen@sintef.no Hjemmeside - MARINTEK
Institutt Nasjonalmuseet for arkitektur, kunst og design Turid  Aakhus turid.aakhus@nasjonalmuseet.no Hjemmeside - Nasjonalmuseet
Institutt Nasjonalmuseet for arkitektur, kunst og design Ellen Harstad ellen.harstad@nasjonalmuseet.no Hjemmeside - Nasjonalmuseet
Institutt Folkehelseinstituttet Brit Kjønigsen brit.kjonigsen@fhi.no Hjemmeside - FHI
Institutt Folkehelseinstituttet Bo  Valentin Bo.Valentin@fhi.no Hjemmeside - FHI
Institutt Folkehelseinstituttet (tidl: SIRUS) Johanne Longva Johanne.Longva@fhi.no Hjemmeside - FHI
Institutt Folkehelseinstituttet (tidl: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) Lien Nguyen lien.nguyen@fhi.no Hjemmeside - FHI
Institutt NERSC - Nansen senter for miljø og fjernmåling Marian  Tvedt marian.tvedt@nersc.no Hjemmeside - NERSC
Institutt NGI - Norges Geotekniske institutt Ellen  Raddum Ellen.Raddum@ngi.no Hjemmeside - NGI
Institutt NGI - Norges geotekniske institutt Margareta  Grahn Eva.Margareta.Grahn@ngi.no Hjemmeside - NGI
Institutt NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning Unn  Myklebost unn.myklebost@nifes.no Hjemmeside - NIFES
Institutt NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Claes  Lampi claes.lampi@nifu.no Hjemmeside - NIFU
Institutt NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Inger  Henaug inger.henaug@nifu.no Hjemmeside - NIFU
Institutt NILU - Norsk institutt for luftforskning Hildegunn  Hammer hha@nilu.no Hjemmeside - NILU
Institutt NINA - Norsk institutt for naturforskning Siri Aashaug Sæther siri.saether@nina.no Hjemmeside - NINA
Institutt NIVA - Norsk institutt for vannforskning Liv Mildrid Melkild Avset liv.avset@niva.no Hjemmeside - NIVA
Institutt NIVA - Norsk institutt for vannforskning Guro Ladderud Mittet gmi@niva.no Hjemmeside - NIVA
Institutt NIOM - Nordisk institutt for odontologiske materialer Katrine  Isene k.h.isene@niom.no Hjemmeside - NIOM
Institutt NOFIMA AS Lise-Lotte  Kristensen lise-lotte.kristensen@nofima.no Hjemmeside - NOFIMA
Institutt NOFIMA AS Irene  Tabone Irene.Tabone@Nofima.no Hjemmeside - NOFIMA
Institutt NOFIMA AS Kjetil  Aune kjetil.aune@nofima.no Hjemmeside - NOFIMA
Institutt Nordlandsforskning Evgueni Vinogradov evi@nforsk.no Hjemmeside - Nordlandsforskning
Institutt Nordlandsforskning Iselin Marstrander ima@nforsk.no Hjemmeside - Nordlandsforskning
Institutt Stiftelsen Norsar Wenche Hansen wenche@norsar.no Hjemmeside - Norsar
Institutt NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning Stefka Eriksen stefka.eriksen@niku.no Hjemmeside - NIKU
Institutt NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning Elisabeth  Andersen elisabeth.andersen@niku.no Hjemmeside - NIKU
Institutt NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning Sigurd  Nesse sigurd.nesse@niku.no Hjemmeside - NIKU
Institutt Norsk Regnesentral Kari Åse Homme Kari.Aase.Homme@nr.no Hjemmeside - Norsk regnesentral
Institutt NORUT - Northern Research Institute AS Berit Moldenæs berit.moldenaes@norut.no Hjemmeside - Norut
Institutt NORUT - Northern Research Institute Narvik AS Ingeborg  Sandvik ingeborg.sandvik@norut.no Hjemmeside - Norut Narvik
Institutt NUPI - Norsk utenrikspolitisk institutt Silje  Nålsund sn@nupi.no Hjemmeside - NUPI
Institutt NUPI - Norsk utenrikspolitisk institutt Elin Maria Fiane emf@nupi.no Hjemmeside - NUPI
Institutt NTNU Samfunnsforskning AS Kari  Laupstad kari.laupstad@samfunn.ntnu.no Hjemmeside - NTNU Samfunnsforskning
Institutt NTNU Samfunnsforskning AS Ragnhild Birgitte Overland ragnhild.overland@samfunn.ntnu.no Hjemmeside - NTNU Samfunnsforskning
Institutt UniResearch Polytec AS Irene  Karlsen irene.karlsen@polytec.no Hjemmeside - POLYTEC
Institutt UniResearch Polytec AS Eirik  Apeland Eirik.Apeland@polytec.no Hjemmeside - POLYTEC
Institutt PRIO - Institutt for fredsforskning Damian  Laws damian@prio.no Hjemmeside - PRIO
Institutt PRIO - Institutt for fredsforskning Lars Even Andersen larsea@prio.no Hjemmeside - PRIO
Institutt SINTEF energi Laila Økdal Aksetøy Laila.O.Aksetoy@sintef.no Hjemmeside -SINTEF Energi
Institutt SINTEF fiskeri og havbruk AS Karoline Ski (hovedkontakt) karoline.ski@sintef.no Hjemmeside - SINTEF Fiskeri og havbruk
Institutt SINTEF Petroleum AS Ingunn  Tiller Ingunn.Tiller@sintef.no Hjemmeside - SINTEF Petroleum
Institutt SINTEF Raufoss Manufacturing Lieke Oosterhout lieke.oosterhout@sintef.no Hjemmeside - SINTEF Raufoss
Institutt SNF - Samfunns- og næringslivsforskning AS Anne Kristin Wilhelmsen AnneKristin.Wilhelmsen@snf.no Hjemmeside - SNF
Institutt STAMI - Staten arbeidsmiljøinstitutt Benedicte  Mohr Benedicte.Mohr@stami.no Hjemmeside - STAMI
Institutt Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Gry  Nystrøm gry.nystrom@frisch.uio.no Hjemmeside - Frischsenteret
Institutt Stiftelsen SINTEF (IKT) Doris  Lund doris.lund@sintef.no Hjemmeside - Stiftelsen SINTEF
Institutt Stiftelsen SINTEF (Byggforsk) Elin Greta Fridhjofsdottir elingreta.frdthjofsdottir@sintef.no Hjemmeside - Stiftelsen SINTEF
Institutt Stiftelsen SINTEF (teknologi og samfunn) Tine Levin Granlund tine.l.granlund@sintef.no Hjemmeside - Stiftelsen SINTEF
Institutt Stiftelsen SINTEF (materialer og kjemi) Ida  Lauritzen ida.lauritzen@sintef.no Hjemmeside - Stiftelsen SINTEF
Institutt Stiftelsen SINTEF Trond  Haug Trond.Haug@sintef.no Hjemmeside - Stiftelsen SINTEF
Institutt Tel-Tek Liv  Axelsen liv.axelsen@tel-tek.no Hjemmeside - Tel-Tek
Institutt Trøndelag forskning og utvikling AS Inghild Aldal Jørgenvåg post@tfou.no Hjemmeside - Trøndelag forskning og utvikling
Institutt TØI - Transportøkonomisk institutt Anne-Lise  Strømmen Anne-Lise.Myren_Strommen@toi.no Hjemmeside - TØI
Institutt TØI - Transportøkonomisk institutt Trude Kvalsvik Trude.Kvalsvik@toi.no Hjemmeside - TØI
Institutt UNI Research Hanne  Fosheim hanne.fosheim@uni.no Hjemmeside - UNI Research
UH UNIK - Universitetssenteret på Kjeller Kristin  Scheen kristins@unik.no Hjemmeside - UNIK
Institutt Vestlandsforsking Anne Lise U. Skaar als@vestforsk.no Hjemmeside - Vestlandsforsking
Institutt Veterinærinstituttet Hanne Twedt Berli cristin@vetinst.no Hjemmeside - Veterinærinstituttet
Institutt Østfoldforskning AS Siw M. Nordahl siw@ostfoldforskning.no Hjemmeside - Østfoldforskning
Institutt Østlandsforskning AS Merethe  Lerfald ml@ostforsk.no Hjemmeside - Østfoldforskning
Helse Akershus universitetssykehus HF Reidun  Skårerhøgda reidun.skarerhogda@ahus.no Hjemmeside - AHUS
Helse Akershus universitetssykehus HF Karin  Vassbakk Karin.Anne.Vassbakk@ahus.no Hjemmeside - AHUS
Helse Betanien Hospital (Telemark) Elisabeth  Sagafos elisabeth.sagafos@betanienhospital.no http://www.betanienhospital.no/
Helse Betanien Hospital HF Reidun  Fosse reidun.fosse@betanienhospital.no http://www.betanienhospital.no/
Helse Diakonhjemmet sykehus AS Anne-Lise Berthelsen anne-lise.berthelsen@diakonsyk.no http://www.diakonhjemmetsykehus.no/
Helse Frambu senter for sjeldne diagnoser Karin Evy Rønningen ker@frambu.no http://frambu.no/
Helse LHL-klinikkene Christina Wikstrøm Hilmarsen christina.hilmarsen@lhl.no http://www.lhl.no/
Helse Helgelandssykehuset HF Thomas Log Thomas.Log@helgelandssykehuset.no http://www.helgelandssykehuset.no/
Helse Finnmarkssykehuset - Helse Finnmark HF Mette Kjær mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no https://finnmarkssykehuset.no/
Helse Helse Fonna HF Helge  Børresen helge.boerresen@helse-fonna.no http://helse-fonna.no/
Helse Helse Førde HF Taryn Seta Malkhassian taryn.malkhassian@helse-forde.no http://helse-forde.no/
Helse Helse Midt-Norge RHF May Britt Kjelsaas may.britt.kjelsaas@helse-midt.no http://www.helse-midt.no/
Helse Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Helse Nord RHF Vidar  Anderssen vidar.anderssen@unn.no http://unn.no/
Helse Helse Nord RHF Tove Klæboe Nilsen tove.klaeboe.nilsen@helse-nord.no http://www.helse-nord.no/
Helse Helse Møre og Romsdal HF Trine  Sandblost trine.sandblost@helse-mr.no http://www.helse-mr.no/
Helse Helse Møre og Romsdal HF Trond Are Johnsen Trond.Are.Johnsen@helse-mr.no http://www.helse-mr.no/
Helse Helse Møre og Romsdal HF Bodil  Røyset Bodil.Royset@helse-mr.no http://www.helse-mr.no/
Helse Helse Nord-Trøndelag HF Linn B. Hølvold LinnBenjaminsen.Holvold@helse-nordtrondelag.no http://www.hnt.no/
Helse Helse Nord-Trøndelag HF Marianne Lysne Marianne.Lysne@helse-nordtrondelag.no http://www.hnt.no/
Helse Helse Sør-Øst RHF Øystein  Krüger oystein.kruger@helse-sorost.no http://www.helse-sorost.no/
Helse Helse Sør-Øst RHF Tanja Schiøtz Wigley Tanja.Schiotz.Wigley@helse-sorost.no http://www.helse-sorost.no/
Helse Kreftregisteret Sonja  Semcesen Sonja.Semcesen@kreftregisteret.no http://kreftregisteret.no/
Helse Martina Hansens Hospital Elisabeth  Thornes elisabeth.thornes@mhh.no http://martinahansen.no/
Helse Modum Bad Amina  Kaggestad amina.kaggestad@modum-bad.no http://www.modum-bad.no/
Helse Nordlandssykehuset HF Petter  Øien petter.oien@nordlandssykehuset.no http://www.nordlandssykehuset.no/
Helse Nordlandssykehuset HF Lill Magna Lekanger lill.magna.lekanger@nlsh.no http://www.nordlandssykehuset.no/
Helse Oslo universitetssykehus HF Pål  Bakke pal.bakke@oslo-universitetssykehus.no http://www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk_/forskning_/forskningsstotte_/tema_/publisering_/Sider/cristin-rutiner.aspx
Helse Private ideelle i Helse-Vest(Haraldsplass Diakonale sykehus) Ida Kristine Sangnes ida.kristine.sangnes@ihelse.net http://www.helse-vest.no/fagfolk/avtale/Sider/private-ideelle-institusjonar.aspx
Helse RBUP Øst og Sør Brynhildur Axelsdottir (Undervisningsavdelingen) ba@r-bup.no http://www.r-bup.no/
Helse RBUP Øst og Sør Mari Elvsåshagen mari.elvsashagen@r-bup.no http://www.r-bup.no/
Helse Revmatismesykehuset AS Bente  Hamnes bente.hamnes@revmatismesykehuset.no http://revmatismesykehuset.no/
Helse Revmatismesykehuset AS Mai Kristin Berge Karlsen Mai.Kristin.Karlsen@revmatismesykehuset.no http://revmatismesykehuset.no/
Helse St. Olavs hospital HF Nina  Slind Nina.Slind@stolav.no http://stolav.no/
Helse St. Olavs hospital HF Ingerid Brænne Arbo Ingerid.Brenne.Arbo@stolav.no http://stolav.no/
Helse Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssykehus Fredrik  Feyling fredrik.feyling@sus.no http://sus.no/
Helse Sunnaas sykehus HF Anette  Juelsen Annette.Juelsen@sunnaas.no http://sunnaas.no/
Helse Sunnaas sykehus HF Vegard Strøm Vegard.Strom@sunnaas.no http://sunnaas.no/
Helse Sykehusapotek Nord HF Beate Hennie Garcia Beate.Hennie.Garcia@unn.no http://www.sykehusapotek-nord.no/
Helse Sykehusapotekene HF Liv  Mathiesen Liv.Mathiesen@sykehusapotekene.no http://sykehusapotekene.no/
Helse Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Anne Lise Sagen-Major anne.lise.sagen.major@sykehusapoteket.no http://www.sykehusapoteket.no/
Helse Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Liv Johanne Wekre liv.j.wekre@sykehusapoteket.no http://www.sykehusapoteket.no/
Helse Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Ingvild Klevan Ingvild.Klevan@sykehusapoteket.no http://www.sykehusapoteket.no/
Helse Sykehuset i Vestfold HF Mariann  Mathisen mariann.mathisen@siv.no http://www.siv.no/
Helse Sykehuset i Vestfold HF Rikke Aune Asbjørnsen rikke.aune.asbjornsen@siv.no http://www.siv.no/
Helse Sykehuset i Vestfold HF Helene Johannessen helej4@siv.no http://www.siv.no/
Helse Sykehuset Innlandet HF Anett Dokken anett.dokken@sykehuset-innlandet.no http://www.sykehuset-innlandet.no/
Helse Sykehuset Innlandet HF Lina Melketiene lina.melketiene@sykehuset-innlandet.no http://www.sykehuset-innlandet.no/
Helse Sykehuset Telemark HF Anita  Lilius anita.lilius@sthf.no http://sthf.no/
Helse Sykehuset Telemark HF Stine Helene Dahl sthdah@sthf.no http://sthf.no/
Helse Sykehuset Østfold HF Marianne  Eckhoff marianne.eckhoff@so-hf.no http://sykehuset-ostfold.no/
Helse Sykehuset Østfold HF Ellen Cecilia Mandem ellen.cicilia.mandem@so-hf.no http://sykehuset-ostfold.no/
Helse Sykehuset Østfold HF Øyvind Gjems Fjeldbu Oyvind.Gjems.Fjeldbu@so-hf.no http://sykehuset-ostfold.no/
Helse Sørlandet sykehus HF Sandrine  Schuhler-Slotten sandrine.schuhler.slotten@sshf.no http://sshf.no/
Helse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Karl-Heinz  Valtl karl-heinz.valtl@unn.no http://unn.no/
Helse Valnesfjord Helsesportssenter Hanne Jakobsen Hanne.jakobsen@vhss.no Hjemmeside - Valnesfjord Helsesportssenter
Helse Vestre Viken HF Bente  Wiik Bente.Wiik@vestreviken.no http://vestreviken.no/
Institutt Nasjonalmuseet for arkitektur, kunst og design Hildegunn  Gullåsen hildegunn.gullaasen@nasjonalmuseet.no http://www.nasjonalmuseet.no/
Helse NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) Hege Eriksen Oswald h.e.oswald@nkvts.unirand.no http://www.nkvts.no/Pages/Index.aspx
UH Forsvaret - Luftkrigsskolen Anniken Langøigjelten anniken.langoigjelten@lksk.mil.no http://forsvaret.no/Sider/default.aspx
UH Forsvaret - Sjøkrigsskolen Kari  Jensen kari.jensen@sksk.mil.no http://forsvaret.no/Sider/default.aspx
UH Forsvaret - Krigsskolen Lene  Bomann-Larsen lbomannlarsen@mil.no http://forsvaret.no/Sider/default.aspx
UH Forsvaret - Forsvarets ingeniørhøgskole Mass Soldal Lund masssoldallund@gmail.com http://forsvaret.no/Sider/default.aspx
UH Nord universitet Anne Brita Nysæter anne.b.nysater@nord.no http://www.nord.no
Institutt Stiftelsen SINTEF (teknologi og samfunn) Geir  Tyrmi geir.tyrmi@sintef.no http://www.sintef.no
Institutt CMI - Chr. Michelsens Institutt Magnus  Hatlebakk magnus.hatlebakk@cmi.no http://www.cmi.no
Institutt IRIS - International Research Institute of Stavanger Mette Stokseth Myhre mette.stokseth-myhre@iris.no http://www.iris.no
Helse Sykehuset Østfold HF Anne Katrine Gullvåg anne.katrine.gullvag@so-hf.no http://sykehuset-ostfold.no
Helse Sykehuset i Vestfold HF Zdravka  Golub zdravka.golub@siv.no http://www.siv.no
UH Nord universitet Marianne Hatlestad marianne.hatlestad@nord.no http://www.nord.no
UH Forsvaret - Krigsskolen Rita Hansen rita.hansen@krigsskolen.no http://forsvaret.no/Sider/default.aspx
UH Høgskolen Stord/Haugesund (Høgskulen på Vestlandet) Ragnhild Hageberg ragnhild.hageberg@hvl.no http://www.hvl.no/studier.html
UH Universitetet i Agder Audun Svein Hofseth audun.hofseth@uia.no Cristininformasjon ved UiA
Helse Helse Nord RHF/Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vidar  Andersen vidar.anderssen@unn.no Hjemmeside - Helse Nord RHF
UH NMBU Solveig  Fossum-Raunehaug cristin@nmbu.no Cristininformasjon ved NMBU
Helse Lovisenberg Diakonale Sykehus Ragni Johansen (hovedkontakt) ragni.johansen@lds.no Hjemmeside - Lovisenberg Diakonale sykehus
Institutt Norsk institutt for bioøkonomi Charlotte Buus Jensen bibliotek@nibio.no Hjemmeside - NIBIO
Institutt Norsk institutt for bioøkonomi Berit Grimsrud bibliotek@nibio.no Hjemmeside - NIBIO
Institutt Møreforsking AS Olav Fure olav.fure@moreforsk.no Hjemmeside - Møreforsking
Institutt Møreforsking AS Marianne Lindhjem Staurset marianne@mfaa.no Hjemmeside - Møreforsking
Institutt Møreforsking Molde AS Tone Finnøy Straumsheim tone.straumsheim@himolde.no Hjemmeside - Møreforsking
Institutt Teknova AS Hilde Midtbø hilde.midtbo@teknova.no Hjemmeside - Teknova
 
Publisert 10. apr. 2014 12:47 - Sist endret 27. mars 2015 11:36