print logo

Datautlevering av CRIStin-data via Tableau Server - DUCT

Cristin har valgt å ta i bruk visnings- og analyseverktøyet Tableau, nærmere bestemt Tableau Server. Ved hjelp av Tableau Server kan du hente ut data fra Cristin som ellers bare er tilgjengelig på forespørsel. Disse dataene vil du kunne bearbeide på en enklere måte sammenlignet med de dataene du får i systemet per i dag.

Data ned på individnivå

Etter NVI-rapporteringen i fjor la vi ut nye nettsider med aggregert statistikk rundt NVI som blant annet publiseringspoeng, internasjonalt samarbeid, sektorsamarbeid, alder/kjønn med nedlastbart datagrunnlag. Dette er informasjon som er offentlig tilgjengelig, og som vi derfor kan legge ut på internett. (Se nettsiden for statistikk og rapporter.) For å kunne tilby data ned på individnivå i tillegg til daglige oppdateringer, har vi valgt å benytte visnings- og analyseverktøyet Tableau. 

Enkel bearbeiding av data

Dataulevering der vi benytter Tableau Server har vi kalt for DUCT eller DUCT-tjenesten. I DUCT er det utarbeidet arbeidsbøker, der det ligger en rekke med rapporter og grafer i hver arbeidsbok. Temaer for de første arbeidsbøkene er NVI, samarbeid og komplette oversikter over resultater inkludert formidling. Deretter kommer det til prosjekter, status på forskjellige type registreringer hos institusjonen, eventuelt status på personimport m.m. Dette vil gradvis bygges ut basert på de ønskene brukerne har. 

I DUCT vil du ha flere muligheter til å bearbeide dataene. Du vil kunne sammenligne på tvers av institusjonene, filtrere på år, kjønn m.m, og du vil kunne ta ut rapporter. Vi tilbyr kurs i Tableau Server som er tilpasset CRIStin-brukere.

Hvem trenger DUCT

Er du superbruker, analytiker, sitter i forskningsadministrasjonen eller har en lederfunksjon ved en av de større bruker-institusjonene i Cristin, så vil DUCT-tjenesten gi deg nyttige rapporter og oversikter over data som er registrert i Cristin.

Bestilling

Tilgang til DUCT er gratis, men det er et begrenset antall brukere per institusjon som kan få en brukertilgang. Det er i utgangspunktet mulighet for 1-3 brukertilganger per institusjon. Noen større institusjoner vil få anledning til å benytte flere brukertilganger. CRIStin-superbrukeren ved institusjonen bør koordinere, hvem som skal ha en brukertilgang. Tildeling av brukertilgang forutsetter deltakelse i innføringskurs. Se i arrangementskalenderen for kurstilbud i nærmeste framtid. Kurspåmeldingen er samtidig bestillingen av brukertilgangen. 

 

Spørsmål om DUCT kan sendes til support@cristin.no

Publisert 26. mai 2016 11:08 - Sist endret 14. juni 2017 09:11