print logo

Forskningsinformasjonssystemet CRIStin

CRIStin (Current research information system in Norway) er et forskningsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og universitet- og høgskolesektoren.

Et av de viktigste formålene med systemet er å samle all registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner innenfor de tre sektorene i et felles system. Dette gir forskerne ett sted å registrere og forenkler registrering av sampublikasjoner.

Om systemet

Hjelp og svar

Institusjoner og superbrukere

CRIStin-support

Spørsmål og svar

Forskere:
Ta kontakt med din superbruker

For superbrukere:
Telefon:
22 85 04 44

E-post:
support@cristin.no

Viktige frister

30. november
Innmelding av kanal til NSD

21. februar
Kontroll/godkjenning av sampublikasjoner

1. mars
Innmelding av tvistesaker

15. april kl 15:00 2015
Rapportering 2014-publikasjoner