Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   

Cristin(Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. Norsk vitenskapsindeks (en del av Forskningsresultatmodulen i Cristin) skal benyttes av UH-sektoren for rapportering av 2010-data til DBH. Alle de tre sektorene skal rapportere 2011-data via Cristin.

For å søke i databasen: trykk på "Forskningsresultater/NVI"

Ved problemer med innlogging eller registrering, se vår FAQ

Om du har glemt brukernavn eller passord, ta kontakt med din lokale superbruker.

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. Norsk vitenskapsindeks (en del av Forskningsresultatmodulen i Cristin) skal benyttes av UH-sektoren for rapportering av 2013-data til DBH. Alle de tre sektorene skal rapportere 2013-data via Cristin.

I tillegg til å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng skal systemet Cristin innhente og sammenstille informasjon ut fra prinsippet om åpen tilgang til kvalitetssikrede data om vitenskapelig publisering. Cristin skal bidra til å øke andelen åpent tilgjengelige vitenskapelige artikler gjennom koblingen mellom Cristin-systemet og åpne vitenarkiv ved institusjonene.

Cristin er både navnet til datasystemet og et forvaltningsorgan i forbindelse med forskningsadministrasjon. Samarbeidstiltaket Cristin er opprettet som et § 1-4 nr 4 organ etter universitets- og høyskoleloven med eget styre. Styret har det faglige ansvaret for virksomheten. Universitetet i Oslo er vertsorganisasjon, det vil si at universitetet bistår med administrative tjenester.