2018

Publisert 10. apr. 2018 10:05

Årets NVI-rapportering ble avsluttet 5. april. Resultatene for alle tre sektorene er publisert på cristin.no. De offisielle tallene for UH-sektor er publisert på nettsidene til NSD – Norsk senter for forskningsdata.

Publisert 5. apr. 2018 14:59

Fristen for å levere rapporten gjekk ut i dag kl. 12:00

Publisert 19. mars 2018 10:31

Forskningsforum skriv i ein artikkel 13. mars, om at arkiv, bibliotek og museum skal få registrere forskinga si i Cristin.

Publisert 5. feb. 2018 14:00

Tirsdag 6. februar lanserer vi det som blir «grunnmuren» for den videre utviklingen av Cristin: visningssider og søk.

Publisert 2. feb. 2018 13:30

Nederland er nå tydelige i sin forhandling med Elsevier at de ønsker å følge Tysklands initiativ om å gjøre offentlig finansiert forskning åpent tilgjengelig uten økte kostnader. I Norge skal vi reforhandle våre avtaler med Elsevier nå i 2018 med de samme overordnede målene som Tyskland og Nederland.