print logo

Forsiden

CRIStin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng.

Organisasjonen skal bidra til å nå tre langsiktige mål:

Skaffe norske forskere tilgang til relevant informasjon som grunnlag for sitt arbeid; Synliggjøre norsk forskning nasjonalt og internasjonalt; Forenkle hverdagen for forskere og forskningsinstitusjoner. Mer forskning, mindre administrasjon.

Les mer om CRIStin.

Forskningsinformasjonssystemet CRIStin

Forskningsinformasjonssystemet CRIStin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler. Systemet brukes også til innrapportering av publikasjonspoeng.

 

Rapporteringsfrist for 2014-publikasjoner: onsdag 15. april 2015 kl 15:00

Konsortieavtaler

CRIStin fremforhandler lisensavtaler på vegne av deltakerinstitusjoner i offentlig sektor, først og fremst universitet og høgskoler. Avtalene gjøres med leverandører av elektroniske ressurser.

Open Access

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tilgang til publikasjonen uten å forlange vederlag.